Foto Roger Dohmen/Hollandse Hoogte

Nog maar 3 pleeggezinnen gevonden voor vluchtelingengezinnen

Twee jaar geleden reageerden zo'n 50 Vlaamse gezinnen op een oproep van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Pleegzorg Vlaanderen. Die zochten geëngageerde burgers die tijdelijk een vluchtelingengezin met een verblijfstatuut wilden opvangen, na hun verblijf in een opvangcentrum. Maar na twee jaar zijn op die manier amper 3 gezinnen geplaatst. Dat komt doordat er geen duidelijk juridisch en administratief kader is.

De jurdische en administratieve rompslomp blijkt groot, als je als burger tijdelijk een vluchtelingengezin wil opvangen. "De hinderpalen zijn vooral van financiële en administratieve aard, " zegt Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Hoe zit dat met de woonbonus als er ook een ander gezin in je huis woont? Hoe moet dat met de domiciliëring van dat gezin? Wat moet je op je belastingaangifte invullen? Heel spijtig dat zulke zaken het allemaal heel moeilijk maken."

Volgens de organisatie worden mensen op die manier ontmoedigd om te helpen. Vandycke: "47 gezinnen wachten nog altijd tot zij ook een vluchtelingengezin kunnen opvangen. Andere burgers waren bereid een tijdelijke woonunit in hun tuin te plaatsen. Maar de huidige regelgeving rond wonen is niet afgestemd op zulke creatieve oplossingen."

Nood aan huisvesting is groot

Nochtans is er veel nood aan betaalbare huisvesting  voor erkende vluchtelingen.  Zij krijgen maximum vier maanden tijd om de asielopvang te verlaten en een huurwoning te vinden. Met een beperkt budget en een klein netwerk, is dat niet gemakkelijk.

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen kan het project moeilijk doorgaan, zolang er op regeringsniveau geen duidelijk regelgevend kader is voor de kandidaat-pleeggezinnen.

Pleegzorg voor individuele vluchtelingen gaat wél goed

De opvang van individuele vluchtelingen bij gezinnen is wel een succes. Dat zegt het Agentschap Jongerenwelzijn. Er worden op dit moment zo'n 300 individuele erkende vluchtelingen door gezinnen wordt opgevangen. "Dat toont aan dat we wel degelijk een warm Vlaanderen zijn", zegt woordvoerder. Peter-Jan Bogaert van Jongerenwelzijn. "De opvang van individuele vluchtelingen is wettelijk gezien minder problematisch, aangezien binnen de pleegzorg al een deeltje van de wetgeving bestond."

De meeste individuele vluchtelingen die worden opgevangen zijn niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Zij worden al geplaatst bij een pleeggezin als ze nog in de asielprocedure zitten, en kunnen na hun erkenning indien gewenst in het pleeggezin blijven.