BELGA/VERGULT

Terreurverdachte vrijgelaten onder voorwaarden

Terreurverdachte Khalid B. is door de Brusselse Kamer Van Inbeschuldigingstelling (KI) vrijgelaten onder voorwaarden. B. zat zijn voorlopige hechtenis thuis uit, onder elektronisch toezicht. Hij wordt er door het federaal parket van verdacht mensen te hebben geronseld om te strijden in Syrië aan de zijde van terreurgroep IS. De raadkamer liet hem al vrij op 21 augustus, maar het federaal parket ging in beroep. 

Khalid B. werd begin 2015 samen met drie andere mannen opgepakt in het onderzoek naar het ronselen van strijders vanuit een moskee in Neeroeteren, een deelgemeente van Maaseik. Het proces startte in september vorig jaar, maar werd meermaals uitgesteld. Eenmaal kon B. de zitting niet bijwonen, omdat het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht geen bevestiging had gekregen dat hij zijn woning mocht verlaten met zijn enkelband. Vervolgens werd het proces stilgelegd omdat de verdediging een wrakingsverzoek had ingediend tegen de rechter, omdat die samen met de openbaar aanklager in de beraadslagingskamer had gezeten. Het Brusselse hof van Beroep ging akkoord met de verdediging, maar nadat het Hof van Cassatie dat arrest had verbroken, redeneerde het Antwerpse hof van beroep dat de magistraat van het federaal parket enkel kort gebruik had gemaakt van de telefoon in de beraadslagingskamer en ‘buiten een beleefdheidsgroet’ niet met de rechters gesproken had. Tegen dat arrest is inmiddels ook cassatieberoep aangetekend, maar een datum voor die zitting is er nog niet. Zolang het Hof van Cassatie zich niet over het wrakingsverzoek uitspreekt, kan het proces over de grond van de zaak niet van start gaan.

B. zit sinds april 2016 thuis onder elektronisch toezicht. Hij en zijn drie medeverdachten werden in 2015 al vrijgelaten onder voorwaarden, maar B. werd in 2016 opgepakt omdat hij zijn voorwaarden niet naleefde. Sindsdien heeft hij een enkelband, in afwachting van het proces.  Die hoeft hij dus nu niet meer te dragen, hij moet zich wel aan voorwaarden houden.