AFP or licensors

VS tijdens VN-spoedberaad: "Noord-Korea smeekt om oorlog"

De VN-Veiligheidsraad heeft een spoedberaad gehouden na de kernproef die Noord-Korea afgelopen weekend had uitgevoerd. Tijdens die zitting heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zich hard uitgelaten over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij "smeekt om een oorlog", zegt ze. Gewone diplomatieke en economische sancties tegen Noord-Korea volstaan volgens haar niet meer.

Voor de VS moet Noord-Korea de strengst mogelijke santies opgelegd krijgen. Gewone diplomatieke en economische sancties volstaan niet meer, maakte Nikki Haley meteen duidelijk. De VN-Veiligheidsraad moet veel verder gaan, klinkt het. Haley was bijzonder streng voor de machteloosheid van de Veiligheidsraad in de afgelopen 24 jaar.

Volgens haar konden de verschillende resoluties en sancties van de Veiligheidsraad in al die jaren niet beletten dat Noord-Korea zijn nucleair programma verder kon uitbouwen met nu al volwaardige atoomtesten.

Dat doet het niet uit defensieve overwegingen, meent Haley. "Kim Jong-un wil als nucleaire macht erkend worden. Maar nucleaire machten moeten verantwoordelijk omgaan met de wapens. Daar geeft Kim Jong-un geen blijk van, integendeel. Zijn misbruik van raketten en zijn dreigementen tonen aan dat hij smeekt om oorlog."  

"Oorlog is nooit iets wat de VS wil", zei ze nog. "We willen het niet nu, maar het geduld van ons land is niet oneindig."

Wat de zwaardere sancties waarvoor de VS pleit precies kunnen inhouden, is nog niet duidelijk. Eerder al had president Trump laten weten dat al wie nog handel drijft met Noord-Korea nu ook geviseerd moet worden. Dat was een duidelijke verwijzing naar China, dat verontwaardigd gereageerd heeft op die uithaal.

Genoeg is genoeg

Nikki Haley, Amerikaanse VN-ambassadeur

Tevoren had VN-adjunct-secretaris-generaal Jeffrey Feltman al aangedrongen op een krachtig antwoord van de VN-Veiligheidsraad op wat hij de ‘gevaarlijke provocatie’ van Noord-Korea noemde.
Zoals verwacht sloten de andere Westerse leden van de Veiligheidsraad, zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië zich meteen aan bij het Amerikaanse standpunt.

China wil dialoog, geen sancties

Even verwacht was het pleidooi van China voor een dialoog
met Noord-Korea om zo de crisis te ontzenuwen. China is de laatste bondgenoot van Noord-Korea en de belangrijkste handelspartner. Er circuleert een Chinees-Russisch voorstel waarbij Noord-Korea zou stoppen met zijn nucleaire testen maar tegelijk Zuid-Korea geen gezamenlijke militaire oefeningen meer zou houden met de Verenigde Staten. De Amerikaanse VN-ambassadeur heeft dat voorstel van tafel geveegd.

Soenens: "Is er een militaire optie? Vergeet het"

Video player inladen ...