Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

"Londen wil migratie EU-werknemers na brexit fors aan banden leggen"

De Britse krant The Guardian heeft een uitgelekt regeringsdocument in handen gekregen, waaruit zou blijken dat Londen paal en perk wil stellen aan de komst van werknemers uit de Europese Unie.

De irritatie over de toevloed van migranten uit vooral Oost- en Centraal-Europa was een van de belangrijke drijfveren van veel Britten om in het referendum van vorig jaar voor een brexit te stemmen.

The Guardian heeft nu een uitgelekt regeringsvoorstel in handen gekregen waaruit zou blijken dat de Britse regering het hard wil spelen inzake migratie van vooral laaggeschoolde werknemers uit de EU. Cruciaal daarbij is dat voortaan de voorrang moet gegeven worden aan Britse werknemers.

Vooral laaggeschoolde EU-werknemers worden geviseerd. Zij zouden maximaal nog een werk- en verblijfsvergunning voor twee jaar krijgen. Voor hooggeschoolden zou dat drie tot vijf jaar zijn. EU-burgers zouden niet langer het recht krijgen om zich in het Verenigd Koninkrijk te vestigen en er zouden sterke beperkingen kunnen komen inzake familiehereniging. Wie een vrouw of echtgenoot wil binnenbrengen, zou minstens 18.600 pond sterling per jaar moeten verdienen.

Ook zou het Europese Hof van Justitie in Luxemburg buiten spel gezet worden en EU-burgers die het VK willen bezoeken zouden na de brexit moeten beschikken over een geldig paspoort en niet enkel meer over hun identiteitskaart.

Wel gaat het om voorstellen die circuleren in regeringskringen en de hoge administratie en uiteraard is de uitwerking daarvan ondergeschikt aan de onderhandelingen over de brexit die nu gevoerd worden met de EU-instellingen en de 27 andere lidstaten.

Worden EU'ers tweederangsburgers in het VK?

De Britse voorstellen zullen ongetwijfeld tot grote ergernis leiden in de EU en bij de lidstaten. Die vrezen nu al dat het VK van plan is om EU-mensen na de brexit als tweederangsburgers te behandelen. Vrijwel zeker zal de EU tegenmaatregelen nemen tegenover de honderdduizenden Britse onderdanen die in de EU wonen.

De sfeer bij de brexitonderhandelingen bleek de voorbije dagen toch al erg gespannen en als het voorstel dat The Guardian nu publiceert, echt blijkt te zijn, zal dat zeker niet veranderen.

De meeste EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen, zijn Polen voor Ieren, Roemen, Portugezen, Italianen, Litouwers, Fransen en Duitsers. Nu komen er jaarlijks 250.000  EU-burgers wonen in het VK; de regering in Londen zou dat willen terugbrengen tot enkele tienduizenden.