112 mensen in de cel die naar Syrië wilden of er verbleven

Op dit moment zitten in ons land 112 mensen in de cel omdat ze in Syrië verbleven of plannen hadden om er naartoe te reizen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie.

Van de 112 zijn er 60 veroordeeld en zitten er 52 preventief opgesloten. Twee betrokkenen zitten in het buitenland in de cel.

Wie naar het conflictgebied in Syrië trekt, wordt geseind en riskeert opgepakt te worden bij terugkeer. De onderzoeksrechter kan dan beslissen de betrokkene aan te houden. Al wie terugkeert uit zo'n conflictzone in Irak of Syrië maakt in principe het voorwerp uit van een repressief dossier.

Tot nog toe zijn er twee veroordelingen uitgesproken op basis van artikel 140 sexies van het Strafwetboek, op grond waarvan wie met bepaalde bedoelingen naar Syrië vertrekt, kan worden gestraft. In de meerderheid van de gevallen wordt er vervolging ingesteld op basis van lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Uit de cijfergegevens blijkt nog dat 83 mensen mensen hebben geprobeerd naar een jihadistische conflictzone te reizen, maar ze zijn daar - al dan niet vrijwillig - niet in geslaagd. In tussentijd zijn er 26 van hen veroordeeld.