Dreigt er een nachtmerrie voor de "Dreamers" in de Verenigde Staten?

De Amerikaanse regering wil dus het "dreamers"-project waardoor wie als kind illegaal naar de VS gekomen was, opnieuw afvoeren. Hoe dat precies moet gebeuren, is echter nog niet duidelijk.

Het afschaffen van DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) was een van de verkiezingsbeloften van Donald Trump, maar -in tegenstelling tot zijn decreten over een inreisverbod voor moslims uit vijf landen, een beslissing om de grensmuur met Mexico te bouwen of vrijhandelsakkoorden op te zeggen- heeft Trump geen haast gemaakt met een beslissing over DACA.  

Nu wel dus, maar de regering van president Trump houdt een slag om de arm. Het programma van zijn voorganger Barack Obama wordt dus niet verder uitgevoerd, maar de bal wordt doorgespeeld naar het Congres, dat gedomineerd wordt door de Republikeinse partij van Trump. Dat kan daar tot spanningen leiden, want de Republikeinen zijn erg verdeeld tussen voorstanders van een hard migratiebeleid en anderen die een vervangmiddel voor DACA voorstellen.

De president vermijdt zo om een keuze te maken tussen de harde lijn van het migratiebeleid -een belangrijk onderdeel van zijn kiespubliek- en de druk van grote bedrijven zoals Google/Alphabet, General Motors en Microsoft,maar ook van universiteiten zoals Harvard, New York University en Columbia University die zelfs advocaten in dienst hebben genomen om hun DACA-studenten juridisch bij te staan. Zij wijzen er vaak op dat die DACA-jongeren geen gevaar vormen voor de veiligheid, voldoende gescreend zijn en dat ze goed opgeleid een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de Amerikaanse wetenschap of economie.

"Dreaming the American Dream"?

De naam "Dreamers" komt van DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors) of "Ontwikkeling, Hulp en Opleiding voor Vreemde Minderjarigen", een mislukte wet voor die mensen uit 2010 die niet goedgekeurd werd.

Uit frustratie daarover tekende president Barack Obama in 2012 de DACA. Onder dat programma werden tijdelijke verblijfsvergunningen en werkvergunningen voor ten minste twee jaar verstrekt aan mensen die illegaal als kind naar de VS waren gekomen. Die konden dan ook legaal onderwijs volgen en zelfs aan universiteiten studeren of in het leger dienst doen. De toelagingen konden worden verlengd.  

Er zijn wel strikte voorwaarden: DACA geldt voor mensen die op 15 juni 2012 jonger dan 31 jaar waren en die moesten een aanvraag richten aan het departement van Binnenlandse Veiligheid, waarna een onderzoek volgt door de federale politiedienst FBI.  Ze mogen geen criminele of terroristische activiteiten op hun geweten hebben of daar banden mee hebben en geen gevaar betekenen voor de nationale veiligheid.

In totaal zijn meer dan 787.000 mensen in de VS die toelating hebben gekregen om te blijven onder DACA. Het aantal illegale migranten in de VS wordt geschat ergens tussen de 11 en de 20 miljoen.

De meeste "dreamers" wonen in New York, Chicago, Miami, de streek rond Houston en Dallas in Texas, Denver in Colorado, Phoenix in Arizona en Los Angeles in Californië. Het gaat meestal om mensen uit Mexico of andere staten in Latijns-Amerika.