Videospeler inladen...

Jager veroordeeld voor vervalsen jachtplannen

Een jager uit Merelbeke is veroordeeld voor het vervalsen van jachtplannen. Hij kleurde privéterreinen in als jachtgebied zonder dat de eigenaars daar toestemming voor gegeven hadden. Het gaat onder andere om grond van de UGent en van ondernemer Marc Coucke. De jager kreeg 4 maanden cel met uitstel en een geldboete van 9000 euro.

De 46-jarige jager voegde onterecht percelen van anderen toe aan zijn jachtterrein om er met vuurwapens te kunnen jagen. De man is vanmorgen  door de Gentse correctionele rechtbank veroordeeld tot vier maanden met uitstel en 9.000 euro effectieve boete. De man werd beschuldigd van valsheid in geschrifte en inbreuken op het jachtdecreet.  

Hij beweerde in 2013 onterecht dat zijn jachtterrein 89 hectare groot was en in 2014 ging het om een claim van 51 hectare. Onder meer 6 hectare grond rond het kasteel van Marc Coucke was zonder zijn medeweten ingekleurd als jachtgebied. Maar in werkelijkheid was het jachtterrein telkens minder dan 40 hectare groot. Daarom moest de jager zich ook verantwoorden voor inbreuk op het jachtdecreet, want jagers moeten 40 hectare aaneengesloten terrein hebben om met het geweer te mogen jagen.

"Het staat vast dat de neergelegde jachtplannen vals waren. Het was zeer duidelijk te zien waar de woningen liggen", stelde rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe. "De beklaagde had alle gegevens van het kadaster gekregen. De bewering dat hij mondelinge toestemming had wordt ook tegengesproken door de bewoners zelf."

Veroordeling is een waarschuwing voor andere jagers die op dezelfde manier werken

Jan Rodts, Vogelbescherming Vlaanderen

"De veroordeling van de jager is een waarschuwing aan het adres van andere jagers die op dezelfde manier te werk gaan", zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. In juni 2015 lanceerde de vereniging nog de campagne "Schiet in actie" om de jachtplannen in Vlaanderen transparanter te maken en om waarheidsgetrouwe en correcte jachtplannen te bekomen. Negenenzeventig procent van de gecontroleerde percelen bleek zonder medeweten en zonder toestemming van de eigenaars in een jachtplan opgenomen.

De Vogelbescherming wijst ook naar de overheid. "Dat de burger zelf het initiatief moet nemen om zijn eigendom te laten uitkleuren uit een jachtplan, dat is de omgekeerde wereld. Dat moet hervormd worden en er moet veel meer controle op komen." Vogelbescherming Vlaanderen, die zich burgerlijke partij had gesteld, kreeg 1.250 euro schadevergoeding.

Jachtplannen kunnen ook niet meer accuraat zijn uit onwetendheid

Geert Ampe, Hubertusvereniging Vlaanderen

De Vlaamse jagersvereniging Hubertus zegt dat ze er alles aan doet om haar leden te sensibiliseren om hun jachtplannen zo accuraat mogelijk te houden. “Maar jachtplannen kunnen ook niet meer accuraat zijn uit onwetendheid”, zegt Geert Ampe, bestuurder van de Hubertusvereniging Vlaanderen. “Het is niet omdat op een bepaald moment een jachtplan foutief is of niet accuraat, dat de jager ter kwader trouw is. Eigendommen veranderen. Mensen overlijden, eigendommen worden verkocht. De betrokken jager is daarvan niet altijd op de hoogte”.

Het is nog niet duidelijk of de jager in beroep gaat  tegen het vonnis.

Meest gelezen