AFP

Netwerk tegen Armoede: "Schaf huis-aan-huisverkopen energiecontracten af"

Netwerk tegen Armoede wil dat huis-aan-huisverkopen van energiecontracten aan banden wordt gelegd. Dat staat in De Morgen. De koepelvereniging zegt dat naar aanleiding van verschillende meldingen van mensen in Oostende die een contract ondertekenden, maar niet goed begrepen wat erin stond.  

De klachten over de verkoop van energiecontracten kwamen terecht bij de Oostendse armoedevereniging Samen Divers. Een tiental mensen kregen een verkoper aan de deur of liepen een verkoper tegen het lijf aan een winkel. Het contract dat ze voorgeschoteld kregen, begrepen ze niet altijd, omdat bijvoorbeeld hun Nederlands niet goed genoeg was.

Netwerk tegen Armoede bevestigt de verhalen uit Oostende en zegt dat er nog andere gevallen, op andere plaatsen, bekend zijn. De vereniging vindt het niet kunnen dat mensen die de taal onvoldoende spreken of die niet beseffen waar het juist over gaat, een contract onder de neus geschoven krijgen.

"We roepen onze verenigingen in Vlaanderen en Brussel op om zulke verhalen door te geven. Wij zien deze praktijken alleszins liever afgeschaft", reageert Frederic Vanhauwaert van Netwerk tegen Armoede. "We zijn ook van plan om met minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) te praten over de gedragscode rond dit soort verkopen."

Nieuwe gedragscode

Begin dit jaar werd er nog een aangepaste gedragscode ondertekend door minister Peeters en de energiebedrijven. Daarin staat geen verbod van huis-aan-huisverkopen. Er staan wel regels in waar de verkopers zich aan moeten houden.

Zo moeten ze aan het begin van een gesprek hun identiteit duidelijk maken en contactgegevens achterlaten, zodat mensen met vragen en opmerkingen een nummer bij de hand hebben. Dat laatste zou niet gebeurd zijn bij de bewuste verkopen in Oostende.

Vicepremier Peeters neemt de verhalen serieus, maar zegt dat een compleet verbod moeilijk ligt. "Deur-aan-deurverkoop is in de Europese wetgeving een legale handelspraktijk. Het valt daarom niet zomaar te verbieden". Er komt mogelijk wel een onderzoek van de Economische Inspectie.

Deur-aan-deurverkoop is in de Europese wetgeving een legale handelspraktijk.

Kris Peeters

De CD&V'er benadrukt dat de wet nu al heel wat regels oplegt: zo hebben consumenten een herroepingsrecht en zijn verkopers verplicht om uitgebreide informatie te geven voor de verkoop.

Netwerk tegen Armoede zou graag gehoord worden als er een nieuwe gedragscode opgemaakt wordt. "We zijn van plan om de minister daar over aan te spreken." Kris Peeters zegt dat hij bereid is om met de vereniging een gesprek aan te gaan.