belga

Aantal beschermde monumenten stijgt sterkst in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen neemt het aantal beschermde monumenten het snelst toe. De provincie is daarmee de op één na grootste schatkamer van geklasseerde monumenten.

De provincie prijkt nu op de tweede plaats als het gaat om aantal beschermde monumenten, na Oost-Vlaanderen. Dat is te lezen in het speciale themanummer van het magazine "West-Vlaanderen werkt". Het magazine kreeg de cijfers van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Het aantal beschermde monumenten in West-Vlaanderen steeg tussen 2000 en 2017 met 162 procent, van 1.031 beschermde monumenten tot 2.708 begin juni 2017. 

Oost-Vlaanderen heeft het grootste patrimonium onroerend erfgoed, met 2.846 geklasseerde monumenten. Ook in Limburg is de stijging opvallend: van 868 in 2000 naar bijna een verdubbeling in 2017. In Antwerpen en Vlaams-Brabant kwamen er ongeveer 500 monumenten bij. Respectievelijk bezitten de provincies nu 2.668 en 1.407 beschermde monumenten.     

Open Monumentendag

"West-Vlaanderen Werkt" ziet een aantal factoren voor die West-Vlaamse groei: de opgedreven inventarisatie van het onroerend erfgoed, de inhaalbeweging voor sommige ontbrekende beschermingen en het beleid van enkele opeenvolgende ministers. Maar ook de toenemende bewustwording rond dit thema bij lokale besturen, verenigingen en particulieren, onder meer door de jaarlijkse Open Monumentendag.      Het aantal Vlaamse premies is ook fors opgedreven, tot 70,9 miljoen euro in 2016. Een groot financieel deel voor het behoud van patrimonium komt uit privé-handen en lokale besturen.

Meest gelezen