ACOD roept op tot staking bij de overheidsdiensten op 10 oktober

De socialistische vakbond ACOD roept op om op 10 oktober mee te staken bij de federale en Vlaamse overheid. Een week geleden kondigde de bond ook al een staking aan bij het spoor op dezelfde dag.

De stakingen passen in een algemene "reactiedag" in de hele openbare sector van de socialistische ambtenarenbond tegen het beleid van de regering Michel. Volgens de ACOD staan de vaste benoeming en het pensioen van de ambtenaren op de helling.  

Daar bovenop komen diepgaande besparingen bij de overheid. En daardoor blijft de werkdruk voor de ambtenaren stijgen en komt een goede dienstverlening aan de burger in het gedrang.

Ook bij Bpost is een stakingsaanzegging ingediend, maar daar is nog niet beslist of er effectief gestaakt zal worden. Gisteren was er ook een oproep tot staking in alle Waalse lokale administraties, politie- en hulpverleningszones en publieke instellingen.