© Reporters / Michel Gouverneur

Binnenkort geen voorrang van rechts meer in Glabbeek?

De gemeente Glabbeek in Vlaams-Brabant is van plan om de voorrang van rechts op zijn grondgebied volledig af te schaffen. Dat zegt de Dorpspartij, die mee in de meerderheid zit. De maatregel zou normaal volgende week moeten worden goedgekeurd op de gemeenteraad. 

Volgens de partij zou een gewijzigde voorrangsregel heel wat verwarring rond de verkeerssituatie in de gemeente moeten laten verdwijnen. "In de praktijk zal dit een vlotte omschakeling worden, omdat we met deze beslissing net een heel logische voorrangsregeling in Glabbeek invoeren waarbij de straten die voor iedereen al lang logischerwijs de hoofdwegen zijn voorrang krijgen op de ondergeschikte kleinere zijstraten", stelt burgemeester Peter Reekmans.

In de praktijk zal dit een vlotte omschakeling worden.

Burgemeester Peter Reekmans

De gemeenteraad van Glabbeek zal op donderdag 14 september stemmen over het voorstel. Als de wijziging inderdaad wordt goedgekeurd, zal het wel nog tot 10 november duren voordat maatregel effectief wordt ingevoerd. Glabbeek wil immers eerst nog een uitgebreide informatiecampagne starten bij de inwoners en de weggebruikers. "We doen dit zowel online als via het gemeentenieuws, maar gaan ook grote borden plaatsen op alle toegangsweg naar onze gemeente die grenst aan de buurgemeenten."      

Bovendien moet de gemeente ook op verschillende kruispunten nieuwe signalisatie plaatsen, de oude signalistatie verwijderen en verfwerken op het wegdek uitvoeren om de nieuwe voorrangswegen aan te duiden.

VAB en Touring

De mobiliteitsorganisaties VAB en Touring reageren met enige voorzichtigheid op het voorstel. "Het afschaffen van de voorrang kan op verschillende wegen een goede maatregel zijn. Zo is het bijvoorbeeld logisch om voorrang te voorzien aan het verkeer op hoofdwegen of op rechte verbindingswegen", zegt Danny Smagghe van Touring. "Maar ik ben geen voorstander van een veralgemening. Het lijkt me best om die maatregel per weg apart te bekijken."     

Ook VAB benadrukt dat de voorrang van rechts op heel wat plaatsen gerust kan verdwijnen. "We zien nu bijvoorbeeld dat die voorrangsregel soms gebruikt wordt als snelheidsremmer. Maar dat heeft geen zin, daar zijn betere toepassingen voor te vinden", zegt Maarten Matienko. "Bovendien merken we ook dat het een vrij complexe regel is waar vaak verwarring rond ontstaat." Toch ligt een algehele afschaffing ook bij hem moeilijk.

BIVV

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) is kritischer en zegt geen voorstander te zijn van het idee. "De regel is eenvoudig: je moet altijd voorrang verlenen aan de weggebruiker rechts van je, ook wanneer die laatste stopt. Bovendien is de regel veralgemeend over heel België van toepassing."