AP2006

Dassen overleven jaren zonder te worden opgemerkt

Uit een rapport van Natuur en Bos blijkt dat de das op sommige plekken, zoals de streek rond Brugge, wellicht nooit is weggeweest. Hij kon er overleven zonder te worden opgemerkt.

Een nieuw rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Brussel werpt een interessant en verhelderend licht op de dassenpopulatie in Vlaanderen. Niet enkel blijken er tegenwoordig in elke provincie dassen te leven en zich voort te planten,  de das is op sommige plekken, wellicht nooit weggeweest en hij kon er overleven zonder te worden opgemerkt. Tot die opmerkelijke conclusies kwamen bioloog Koen Van Den Berge en zijn collega's  in hun rapport "Verspreiding van de das in Vlaanderen: recente evoluties"

Het nieuwe aan dit onderzoek is dat er alle gegevens zijn in verwerkt die in de laatste decennia over de verspreiding van de das zijn verzameld. Zowel vondsten van dode dassen als gevolg van het verkeer, als historische en recente data over dassenburchten en de gegevens van dasspotters zijn in het rapport opgenomen. Als je die gegevens van over vele jaren samenlegt, dan zie je dat er enerzijds nieuwe dassenvestigingen plaats hebben gevonden verspreid over de vijf provincies. En dat anderzijds op sommige plekken, wellicht altijd een beperkte dassenpopulatie is blijven overleven zonder dat we ze hebben gezien of konden lokaliseren. 

we moeten verder werken aan de ontsnippering van het landschap

Koen Van Den Berge, bioloog

De das is daarmee nog niet uit de gevarenzone. Enkel in het zuiden van Limburg kan de dassenpopulatie met zekerheid zonder verdere beheersmaatregelen overleven. De andere populaties zijn nog kwetsbaar. Het is zinvol om beheersmaatregelen te voorzien op die plekken waar we niet met zekerheid kunnen zeggen dat er al dassen aanwezig zijn. Voorts moeten dassenburchten niet enkel beschermd worden, er moeten ook maatregelen komen om de verstoring tegen te gaan.

Meest gelezen