Video player inladen ...

De Backer wil strengere maatregelen tegen postbusfirma's in transportsector

Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) wil het gebruik van postbusbedrijven in Slovakije aanpakken, om sociale dumping in het transport tegen te gaan. Zo zou een bedrijf minstens 25 procent van de activiteiten ook echt uit moeten voeren in het land waar die firma is opgericht, zei hij in "Terzake".

De socialistische transportbond BTB kaartte vandaag de sociale dumping in het vrachtvervoer aan, vooral via Slovaakse dochterbedrijven van Belgische transporteurs. Die bedrijven zijn vaak niet meer dan een brievenbusfirma, die op die manier veel goedkopere Slovaakse chauffeurs inzetten. Volgens de BTB worden die chauffeurs uitgebuit en zijn er daardoor in België al zesduizend banen verloren gegaan. De Backer erkende dat cijfer in "Terzake".

Door een streefcijfer van 25 procent vast te leggen, denkt De Backer dat het veel eenvoudiger te controleren is of een Belgisch dochterbedrijf in Slovakije of een ander Oost-Europees land ook echt actief is. Samen met zijn collega's uit Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg gaat de liberale politicus dit voorstel volgende maand op tafel leggen tijdens overleg met de EU-lidstaten over de bestrijding van sociale dumping.

Akkoord

Ook zegt De Backer de “forcing” te willen voeren door met Slovakije een apart akkoord af te sluiten om de inzet van chauffeurs uit dat land, los van de bredere Europese voorstellen. De Backer erkent dat er in Europa vrij verkeer van goederen en diensten is, maar hij wil voorkomen dat Belgische jobs verdwijnen en personeel uit Oost-Europa tegen erg slechte arbeidsvoorwaarden hier wordt uitgezet.

Door de zogenoemde detacheringsrichtlijn, kunnen bedrijven uit Oost-Europese landen hier hun personeel aan de lonen uit die landen inzetten, waardoor zij Belgische werknemers wegconcurreren. Dat gebeurt vooral in de bouw- en transportsector, vaak door een firma die alleen op papier bestaat en eigenlijk niet meer dan een postadres in een Oost-Europees land heeft. Zo zouden er ruim honderd Belgische transporteurs via brievenbusfirma´s in Slovakije actief zijn.  Ook de Franse president Emmanuel Macron wil het misbruik van de detachering fors aanpakken, om de werkloosheid in Frankrijk te bestrijden.

Inspecteurs

De Backer zette al honderd extra inspecteurs in om sociale dumping in het transport op te sporen. De komende tijd wil hij ook de controles opvoeren op het gebruik van de tachograaf, die de rij- en rusttijden van chauffeurs controleert. Volgens de liberale politicus is er ook sprake van grote fraude met die tachografen, waardoor vrachtwagenchauffeurs te lang rijden, waardoor de kans op ongelukken toeneemt.