Jasper Jacobs

Geen stormloop op aanwervingspremie voor langdurig werzoekenden

 Sinds de invoering van de aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden hebben werkgevers 1.000 aanvragen ingediend. Twee op de drie van die aanvragen werden wel geweigerd omdat niet voldaan werd aan de criteria. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.  

Begin 2017 voerde de Vlaamse regering een aanwervingspremie in voor werkgevers die langdurig werkzoekenden in dienst nemen. De premie is opgesplitst in twee luiken: 1.250 euro na drie maanden en 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. Om recht te hebben op de aanwervingspremie moet de werkzoekende minstens twee jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende en moet hij tussen de 25 en 54 jaar oud zijn.

 Uit de eerste cijfers blijkt dat er niet meteen een stormloop bezig is op de premie. Zo zijn er sinds de invoering 1.000 aanvragen ingediend. Opvallend is dat er van die 1.000 aanvragen maar 368 werden goedgekeurd. 632 aanvragen werden dus geweigerd. "Blijkbaar worden veel aanvragen gebruikt om te checken of iemand wel in aanmerking komt", stelt het kabinet-Muyters.

Onder de verwachtingen

Toch vormt het hoge aantal weigeringen op zich "geen probleem" voor de overheidsdiensten. "De toetsing aan de criteria gebeurt automatisch en betekent dus geen extra werklast voor het departement", klinkt het.

Het kabinet-Muyters erkent wel dat het aantal aanvragen voor de premie onder de verwachtingen blijft. "Onze initiële inschatting lag hoger en het budget (10,6 miljoen euro in 2017) is nog lang niet op", zegt woordvoerder Thomas Pollet.

Pollet wijst er ook op dat de cijfers van het aantal langdurig werklozen sowieso dalen, zo was er bijvoorbeeld in augustus nog een daling van 5 procent in vergelijking met verleden jaar. "De resultaten op het terrein zijn er al, ook zonder dat werkgevers massaal gebruikmaken van de premie."