We schatten eigen kennis eerste hulp bij ongevallen fout in

Hoewel acht op de tien Belgen wel zegt dat ze weten wat te doen bij noodsituaties zoals een hartstilstand of een hevige bloeding, schat een aanzienlijk deel van de bevolking die kennis fout in.

Het Rode Kruis legde meer dan 7.000 Belgen zes verschillende incidenten voor, zoals een diepe snijwonde en botbreuk, en vroeg hen of ze in zo'n geval zouden kunnen helpen. Meer dan 2.000 respondenten zeiden dat ze in die zes gevallen zouden kunnen helpen, terwijl uit het vervolg van de bevraging bleek dat nog geen 300 respondenten over de juiste kennis beschikten om bij alle zes de incidenten te helpen.

Uit de bevraging bleek verder nog dat zo goed als alle Belgen (99%) zelf geholpen willen worden als er iets gebeurt. 94 procent zou zich schuldig voelen als ze niet kunnen helpen, en veel mensen vinden dat een eerstehulpopleiding verplicht zou moeten zijn.

Mensen zelfredzaam maken

Om het belang van kennis van eerste hulp, en het opfrissen van die kennis te onderstrepen nam het Rode Kruis een campagnefilmpje op waarin voorbijgangers op de Antwerpse Groenplaats gevraagd werd een reanimatie uit te voeren. Drie van de vier voorbijgangers maakten daarbij een fout. Rode Kruis-woordvoerster An Luyten verwijst ook naar de aflevering van "Thuis" van vorige maandag, waarin iemand op een matras gereanimeerd werd. "Dat is gewoon fout, en heeft weinig zin", zegt Luyten. "Het toont ook aan dat bij die tv-opname niemand wist dat dat niet de juiste manier is. Dat betekent niet dat we met de vinger willen wijzen. Iets doen is nog altijd beter dan niets doen. We willen mensen zelfredzaam maken, en dat kan door een cursus te volgen of door die kennis op te frissen."     

Het Rode Kruis wijst er nog op dat zijn eerstehulprichtlijnen en -publicaties wetenschappelijk onderbouwd zijn. Deze 'evidence-based' aanpak garandeert dat we altijd de beste adviezen geven en maakt van ons de expert op vlak van eerste hulp in Vlaanderen.