Economische meevallers voor regering-Michel

De vooruitzichten voor de economische groei en de begroting gaan de goeie richting uit. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Planbureau. 

Voor dit en volgend jaar verwacht het Planbureau een economische groei van 1,7 procent. Voor de zomer ging het Planbureau nog uit van een groei van 1,6 procent voor 2017 en 2018. Meer economische groei vertaalt zich in betere cijfers voor de begroting. Het begrotingstekort zou dit jaar uitkomen op 1,4 procent, beter dan wat ons land heeft afgesproken met Europa.

Groter beschikbaar inkomen, meer jobs

Het beschikbaar inkomen van de gezinnen stijgt dit jaar 1,3 procent, volgend jaar 2,2 procent. Volgend jaar wordt de taxshift verder uitgerold, waardoor werkenden netto meer loon overhouden. De inflatie zal dit jaar uitkomen op 2,1 procent. Maar volgend jaar zou het algemene prijspeil met amper 1,2 procent toenemen.

Opvallend: de werkloosheidsgraad schat het Planbureau minder rooskleurig in. Voor volgend jaar verwacht de economen een werkloosheidsgraad van 7,1 procent. Voor de zomer ging het Planbureau nog uit van 6,6 procent. Toch komen er dit en volgend jaar samen 104.000 banen bij.