AFP or licensors

EU-onderhandelaar brexit "verontrust" door Britse voorstellen over Ierse grenskwestie

Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar voor de brexit, is "verontrust" door de voorstellen die de Britse regering op tafel heeft gelegd om de Ierse grenskwestie op te lossen. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie in Brussel. Barnier is ook ontgoocheld over het feit dat Londen zich lijkt te willen onttrekken aan de belofte om al zijn financiële engagementen na te komen. "We hebben nood aan vertrouwen."

Barnier presenteerde vandaag zijn nota voor de onderhandelingen met de Britten over een oplossing voor de het grensprobleem op het Ierse eiland. De Europese Unie wil vermijden dat er na de brexit opnieuw een "harde grens" ontstaat tussen Ierland en Noord-Ierland.

De EU wil dat het Goedevrijdagakkoord, het in 1998 door Londen en Dublin ondertekende vredesakkoord, in al zijn onderdelen gerespecteerd wordt en dat de "Common Travel Area" in stand blijft. In die zone kunnen Britse en Ierse burgers rondreizen met een minimum aan identiteitscontroles. Tegelijk moeten de Noord-Ieren hun geboorterecht kunnen behouden om zich als Britse of Ierse staatsburger, of allebei, te laten erkennen.

Unieke situatie

Wegens deze unieke situatie van de Ierse kwestie in de brexitonderhandelingen, is een unieke oplossing vereist, zegt Barnier. Daarom hebben de Britse voorstellen hem verontrust. "Het Verenigd Koninkrijk wil dat de Europese Unie (in Noord-Ierland, red.) de toepassing van zijn wetten, zijn douane-unie en zijn interne markt opschort", stelt hij vast. De facto zou de grens tussen Ierland en Noord-Ierland een nieuwe Europese buitengrens worden.     

"Het Verenigd Koninkrijk wil Ierland gebruiken als een soort testcase voor de toekomstige douanerelaties tussen de EU en het VK. Dit zal niet gebeuren", zei Barnier ferm.     

Het Verenigd Koninkrijk wil Ierland gebruiken als een soort testcase.

Barnier pleit voor "flexibele en creatieve oplossingen" om een harde grens op het Ierse eiland te voorkomen; oplossingen die geen afbreuk doen aan de goede werking van de interne markt, de douane-unie en de rechtsorde van de EU. "Het is het Verenigd Koninkrijk dat heeft besloten de EU te verlaten en daarom is het de verantwoordelijkheid van het Verenigd Koninkrijk die oplossingen aan te dragen."

Derde onderhandelingsronde

Vorige week vond in Brussel de derde onderhandelingsronde over de brexit plaats. Er werd maar weinig vooruitgang geboekt, wat deed besluiten dat de gesprekken vast zitten. Barnier zei vandaag "ontgoocheld" te zijn toen hij vorige week vernam dat de Britten zich lijken te willen onttrekken aan de belofte om al hun financiële engagementen na te komen. De Europese meerjarenbegroting loopt zeven jaar en werd in 2013 ook door de toenmalige Britse premier David Cameron goedgekeurd, zei Barnier. "Het kan niet de bedoeling zijn dat 27 landen betalen voor de engagementen die 28 landen aangegaan zijn", merkte hij op. "Wij willen geen wraak nemen. Het gaat er enkel om de rekeningen te vereffenen."

Wij willen geen wraak nemen. Het gaat er enkel om de rekeningen te vereffenen.

De Fransman maakte ook duidelijk dat als de Britten een akkoord willen over een overgangsperiode na hun vertrek uit de EU op 29 maart 2019, ze met voorstellen zullen moeten komen. Hoe sneller er vooruitgang wordt geboekt over de Ierse kwestie, de financiële afwikkeling van de brexit en de vrijwaring van de rechten van Europese burgers in het VK en vice versa, des te sneller zal er over zo'n transitie kunnen worden gepraat, zei Barnier. Hij is in ieder geval bereid het tempo van de gesprekken te verhogen.

Nieuw verdrag

Zoals bekend willen de Britten het liefst zo snel mogelijk beginnen praten over de relaties met de EU na hun vertrek. Die akkoorden zullen in een apart verdrag moeten worden gegoten, dat niet alleen de bilaterale handelspolitiek, maar ook de samenwerking op het vlak van veiligheid, de strijd tegen terrorisme en defensie vastlegt, aldus Barnier.

De man stipte fijntes aan dat de Britten niet het onmogelijke mogen verwachten. "Je kan niet de voordelen van het Noorse model hebben (Noorwegen maakt deel uit van de Europese eenheidsmarkt en accepteert de binnen de EU vastgelegde regels, red.) én de zwakke verplichtingen van het Canadese model (Canada ondertekende een vrijhandelsakkoord met de EU, maar behoort niet tot de eenheidsmarkt, red.)."

Ophef

Kort voor de persconferentie van Barnier ontstond ophef nadat de Europese Commissie de notulen van haar college van 12 juli had gepubliceerd. Daarin staat te lezen dat voorzitter Jean-Claude Juncker zich openlijk vragen stelt bij de politieke rugdekking die David Davis geniet, de Britse brexitminister. Ook zijn engagement en beschikbaarheid lijkt in twijfel te worden getrokken. Gevraagd naar de verklaringen van Juncker zei Barnier dat hij nog maar zeven dagen geleden "het professionalisme en de competenties" van Davis en heel zijn team had geloofd.