Socialistische vakbond roept op tot 24 urenstaking bij lokale en regionale besturen

De socialistische vakbond wil op 10 oktober ook staken in alle lokale en regionale besturen zoals gemeenten, OCMW’s, provincies, politie, brandweer, openbare ziekenhuizen enzovoort. ACOD organiseert die dag een 'Reactiedag'.

De voorbije week kondigde de ACOD op dezelfde dag ook al stakingen aan bij het spoor, en bij de federale en Vlaamse overheid.
"Net zoals bij de andere sectoren in de openbare sector, bestaat bij het personeel van de lokale en regionale besturen veel ongerustheid over de beleidskeuzes in het Zomerakkoord van de regering-Michel", zegt Willy Van Den Berge, federaal secretaris voor ACOD lokale en regionale besturen (LRB), in een persbericht.

"Eerst waren er al beslissingen over minimale dienstverlening, de afbouw van het stakingsrecht en zware besparingen op personeel en werkingsmiddelen. Nu komt daar nog eens de afschaffing van de vaste benoeming bovenop."

"krachtdadig en constant verzet"         

Volgens ACOD gaan ook in de lokale en regionale besturen de werkomstandigheden flink achteruit en neemt de werkdruk voor het personeel toe. "De mensen in mijn sector vertellen me dagelijks dat er niet langer de middelen of het personeel zijn om de burger de dienstverlening te geven waar die recht op heeft", zegt Van Den Berge.     

ACOD lokale en regionale besturen, sluit zich aan bij de oproep van de ACOD en het ABVV tot "een consequent, krachtdadig en constant verzet tegen een besparingsbeleid dat tot een ongeziene sociale afbraak leidt in heel de openbare sector."     

ACOD LRD zal in de aanloop naar de 24 urenstaking leden, personeelsleden van openbare diensten en burgers informeren over het "afbraakbeleid" en alternatieve voorstellen formuleren.