Rechter: Nederlandse staat moet meer doen tegen luchtvervuiling

De Nederlandse staat moet meer doen tegen luchtvervuiling. Een rechter oordeelde dat er een luchtkwaliteitsplan moet komen dat aan de regelgeving voldoet "Het plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen van fijnstof en stikstofdioxide in de lucht op de kortst mogelijke termijn zullen verdwijnen", oordeelt de rechtbank in Den Haag. 

De overheid moet binnen twee weken beginnen met een plan waarmee overschrijdingen van fijnstof en stikstofdioxide in de lucht zo snel mogelijk verleden tijd zijn. Ook moet de staat, binnen dezelfde korte termijn, een lijst maken met alle locaties waar de normen worden overschreden. Uiterlijk binnen een jaar moet het gedaan zijn met de overschrijdingen. 

De staat heeft al een plan, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), maar dat is volgens de rechter te vaag en bevat geen concrete maatregelen om de lucht op korte termijn schoner te krijgen. Ook voldoet het niet aan de Europese en Nederlandse wettelijke eisen.

De schadelijke stoffen komen onder meer vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen door auto's en bedrijven.