Unia vindt uitspraken NSZ-voorzitter "betreurenswaardig en stigmatiserend"

"Betreurenswaardig en stigmatiserend." Zo bestempelt Els Keytsman, directeur van Unia, de uitspraken van NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws vanmorgen in het programma De Ochtend. Mattheeuws vindt het normaal dat handelaars mensen van vreemde origine beter in de gaten houden omdat die groep statistisch gezien het meeste steelt.  

Bij Unia vinden ze de uitspraken van Mattheeuws bijzonder ongelukkig. "Hiermee wordt een heksenjacht geopend op mensen met een andere achtergrond. Dit is etnisch profileren, een strategie waarvan studies hebben aangetoond dat ze niet werkt", zegt Els Keytsman aan Belga.

Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, reageerde deze morgen in het programma De Ochtend op de masterproef van Dounia Bourabain, studente sociologie aan de VUB, waaruit blijkt dat kledingverkoopsters zich meer uitsloven voor blanke Belgen dan voor klanten van vreemde origine.

Normaal dat handelaars mensen van vreemde origine beter in de gaten houden

Christine Mattheeuws, RSZ

Volgens Mattheeuws getuigt het van "goed ondernemerschap" van de winkeliers om diegene in de gaten te houden die statistisch gezien het meeste steelt. "Overal waar wij naar vergaderingen gaan bij de federale politie of wanneer we de cijfers horen van de projecten van Theo Francken horen we telkenmale hetzelfde: dat er helaas nog steeds rondtrekkende buitenlandse bendes actief zijn in België", zegt Mattheeuws in De Ochtend. Ze vervolgt: “Als de handelaar ogen te kort komt en er staan tien klanten in de zaak dan is het nogal evident dat u uw ogen vooral zal richten op de persoon die volgens de statistieken de meeste kans maakt om iets weg te nemen zonder te betalen”.

"Die uitspraken zijn betreurenswaardig en stigmatiserend", reageert Unia-directeur Els Keytsman. "Ze verdedigt de aanpak om mensen van vreemde origine vaker in het oog te houden omdat die groep mensen meer zou stelen. Vanwaar haalt zij dat? Op welke cijfers en studies baseert zij zich?", vraagt Keytsman zich af.

"Een heksenjacht op mensen met een andere achtergrond

Els Keytsman, Unia

"Ze ontketent hiermee een heksenjacht op mensen met een andere achtergrond", zegt Keytsman. "Dat is etnisch profileren en verschillende wetenschappelijke studies hebben al aangetoond dat die strategie niet werkt. Men gaat dan zo focussen op één doelgroep dat men mogelijke problemen bij een andere groep niet meer opmerkt. Op die manier vergroot je net de onveiligheid. Je kijkt beter naar het gedrag van iemand dan naar diens uiterlijk."

Dat Mattheeuws het onderzoek zelf dan nog eens bestempelt als "gekleurd" omdat het is uitgevoerd door een onderzoekster van vreemde origine, is voor Keytsman al helemaal een brug te ver. "Dat is helemaal fout. Alsof iemand die een hoofddoek draagt niet in staat zou zijn wetenschappelijk onderzoek te doen", aldus Keytsman.

De Unia-directeur roept het NSZ en de retailsector op de studie van Dounia Bourabain "ter harte te nemen" en - bijvoorbeeld door sensibilisering en vorming van het winkelpersoneel - iets te doen aan het "alledaags racisme" in de sector.