Video player inladen ...

War on drugs in Antwerpen: "We willen hier Stroomplan naar analogie van Kanaalplan"

In Antwerpen is vandaag topoverleg tussen verschillende diensten gehouden in verband met de toegenomen drugscriminaliteit in de haven. Het is de bedoeling om tot een meer geïntegreerde aanpak te komen, naar analogie van het Kanaalplan in Brussel dat eventuele terreur in de kiem moet smoren. 

"Wij zien nu dat we allemaal hard ons best doen, ieder op zijn domein, maar dat we er eigenlijk niet in slagen om de setting op zich te veranderen", zegt Stanny De Vlieger van de gerechtelijke politie Antwerpen. "Wij bijvoorbeeld arresteren honderden mensen, de douane neemt duizenden tonnen cocaïne in beslag, en tóch slagen we er niet in de setting te veranderen."

"Door het samenspel van de kaaiuitbating, de havenarbeid en de manier waarop politie, justitie en douane werken willen de overheid en de private sector dat wij een geïntegreerde aanpak willen", zegt De Vlieger aan Terzake. Naar analogie van het Kanaalplan roepen wij hier het Stroomplan uit om die gezamenlijke aanpak te bevestigen."

Video player inladen ...

De laatste jaren zijn er alsmaar meer schietpartijen en afrekeningen in het drugsmilieu. Blijkbaar wordt de drugscriminaliteit in de haven aangestuurd vanuit Nederland. De Vlieger bevestigt dat het aantal in beslag genomen kilo's cocaïne exponentieel is gestegen.

"Wij merken dat er in de cocaïnetrafiek enorm veel geld omgaat", zegt De Vlieger. Doordat er forse winsten worden geboekt is er uiteraard ook veel geld om crminele handlangers te betalen die bijvoorbeeld het havenpersoneel onder druk zetten om bepaalde trafieken door te laten. "Het zijn zware jongens", aldus De Vlieger.  Die zetten mensen niet alleen mondeling, maar ook fysiek onder druk. De politie heeft het niet alleen over schietpartijen, maar ook over afgerukte vingers en ontvoeringen.