Een zinkgat: kan het ook in Vlaanderen gebeuren?

Zeggen dat heel wat ondergrondse infrastructuur in Brussel verouderd is, is een open deur intrappen. Het zinkgat op de Leuvensesteenweg, het tweede op korte tijd in het centrum van de hoofdstad, zegt genoeg. Maar kan het ook in Vlaanderen gebeuren? Absoluut, zo blijkt.

Ook in Vlaanderen zijn buizen, netwerken en rioleringen verouderd. Té zelfs. "De kans dat zoiets in Vlaanderen gebeurt, is eigenlijk heel denkbeeldig", zegt Wendy Francken, directeur van Vlario, het overkoelend orgaan bij de aanleg van waterleidingen en rioleringen in Vlaanderen.

"Ook ons netwerk is verouderd, wees maar zeker. Heel veel riolen zijn aangelegd na de Tweede Wereldoorlog of iets later. Je kan zeggen dat alles tot in de jaren zeventig is aangelegd in bedenkelijke staat is. In die tijd was er nog veel minder zorg voor infrastructuur en de know how was er ook niet. En dat heeft heel wat gevolgen gehad voor de kwaliteit, ja", zegt Francken.

Gemeentes zijn zich bewust van de gevaren 

Wendy Francken, directeur Vlario

Tegenwoordig verloopt alles beter en nauwgezetter. "Nu is het helemaal anders. Rioleringen die vandaag de dag aangelegd worden, daarvan wordt verondersteld dat ze minstens 75 jaar zullen meegaan. Er is een hele procedure en kwaliteitscontrole daarvoor, dat wordt strikt opgevolgd. Maar het is anders dus met oude rioleringen. Daar moet met meer precisie naar gekeken worden. Per gemeente, per stad, per gebied, zou moeten een analyse gemaakt worden over waar de gevaren liggen. Gemeentes zijn zich daarvan bewust, maar het onderzoek verloopt traag", weet Francken nog.

Is alles regionaal bepaald? Zijn er meer problemen in de steden of net meer in landelijke gebieden? "Er zijn geen details bekend, er is geen algemene lijn te trekken", zegt Francken, "maar hier en daar wordt al gewerkt aan oplossingen. Maar dat is niet of in de stad of in landelijke gebieden, het gebeurt wel overal, dat ondervindt elke Vlaming ook wel."

"Wat de steden betreft wordt zeker in Aalst bijvoorbeeld regelmatig gewerkt aan de rioleringen, om maar één voorbeeld te geven."

 

Maar de helft van het voorziene budget wordt gebruikt om de nodige onderhoudswerken uit te voeren

En bovenal, volgens Francken wordt er te weinig geld besteed aan onderhoud: "Rapporten van de Vlaamse milieumaatschappij wijzen op een onderhoudsfactuur van 500 miljoen euro per jaar. Dat komt neer op 2 procent van de nieuwwaarde van het net. Wij zien wel dat maar de helft daarvan echt wordt gedaan. Dringend werk van maken dus." Het is dus een kwestie van tijd -zou je denken-  vooraleer er een zinkgat van forse oppervlakte komt in Vlaanderen. 

Video player inladen ...