"Kans is groot dat we in de toekomst vaker rekening moeten houden met zinkgaten"

Moeten we in de toekomst vaker rekening houden met zinkgaten? Volgens Claude Van Rooten, directeur van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw zijn de ingrediënten hiervoor wel aanwezig.  Ons rioleringsnet dateert voor het grootste deel uit de jaren 40 tot 60 van de vorige eeuw. In steden kunnen de rioleringsnetten zelfs nog ouder zijn. “Het patrimonium dat onder de grond ligt heeft toch wel een bepaalde leeftijd gekregen, sommigen zijn ouder dan 100 jaar, dat is toch wel meer als bejaard”, zegt Van Rooten. 

Een paar maanden geleden stonden de Brusselse tunnels op instorten, nu ontstonden er in onze hoofdstad al twee zinkgaten op amper een week tijd. Moeten we wennen aan dat soort zaken? Claude Van Rooten is directeur bij het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw.  “Ik hoop dat het toeval is, anders hebben we effectief een groot probleem. Er is inderdaad een probleem met het ondergrondse patrimonium. Brussel ligt vol met oude leidingen”, zegt Van Rooten. 

“In Brussel of toch in een oude stadomgeving is het gevaar van zo’n zinkgat naar mijn oordeel groter. Het is evident dat er in een nieuwe wijk, waar een nieuw rioleringsnet aangelegd is, dat het risico daar minder is”, zegt Van Rooten. 

"Eerder gewaarschuwd"

“Wij hebben hier al lang geleden voor verwittigd, op wetenschappelijke basis. Natuurlijk willen we de mensen niet bang maken, maar op basis van de beelden die we op verschillende plaatsen in ons land opgenomen hebben, vragen we ons toch af : Gaan we hier verdorie niets aan doen?”, zegt Van Rooten nog.

Gaan we hier verdorie niets aan doen?

Claude Van Rooten

Volgens Van Kooten worden de rioleringsnetten in ons land niet regelmatig nagekeken en daar ligt net het probleem. “Als de rioleringsnetten niet onderhouden of nagekeken worden, dan verschiet ik eigenlijk niet dat dergelijke problemen ontstaan. Maar ja, als we dat altijd maar niet willen bekijken, want soms is het van niet willen, of als we te weinig budget hebben om dat eventjes te controleren, dan is het niet verwonderlijk dat we te maken krijgen met dat soort problemen”.

“Bij de bovengrondse wegenbouw in het algemeen zijn er soms grote putten of moeilijkheden die niet verholpen worden door een tekort aan budget. Dus laat staan wat je niet ziet hé”, zegt Van Rooten nog. Nochtans bestaan er volgens hem methodes en instrumenten om rioleringen makkelijk te laten onderzoeken.

Link met tunnels? 

Of er een link is met de ingestorte tunnels eerder dit jaar in Brussel, kan Van Rooten niet met zekerheid zeggen. “Ik zou de link tussen de tunnels en de zinkgaten voorzichtig willen maken, maar niet helemaal. Het is natuurlijk wel zo dat de tunnels ongeveer dezelfde werkmethode vertonen als de rioleringsnetten”, aldus Van Rooten nog.