Steeds meer 65-plussers voor de klas

Vorig schooljaar waren in het Vlaamse onderwijs  nog 350 65-plussers actief als leerkracht. Dat zijn er dubbel zoveel als 5 jaar geleden.

205 mannen en 145 vrouwen, ouder dan 65, waren vorig schooljaar nog actief als leerkracht in Vlaanderen.  Het merendeel (142) staat in het basisonderwijs . De provincie Antwerpen is koploper met 123 65-plussers voor de klas.

Vroeger moesten leerkrachten definitief met pensioen op het einde van  het schooljaar waarin ze 65  jaar werden.  Maar sinds september 2012 hebben scholen de mogelijkheid om hun leerkrachten langer in dienst te houden. Op vraag van het personeelslid zelf en met toestemming van de school kan de leerkracht na zijn 65e in dienst blijven en dat voor één schooljaar. Na dat schooljaar kan opnieuw een verlening gevraagd worden voor één jaar. 

Het is goed te weten dat ook leraren die ouder zijn dan 65 nog met plezier voor de klas staan.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits

De maatregel was bedoeld om tegemoet te komen aan het tekort aan leerkrachten op de arbeidsmarkt .  Sinds de aanpassing blijven er jaar na jaar meer leerkrachten, ouder dan 65, les geven. Het zijn er nu al vijf keer meer dan bij de start in 2012.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) juicht dit toe:  "De komende jaren hebben we jaarlijks 6.000 leerkrachten extra nodig. Het is goed te weten dat ook leraren die ouder zijn dan 65 nog met plezier voor de klas staan. Het toont hun engagement en het is goed voor de betrokken school en de leerkracht zelf. Iets dat we dus zeker moeten toejuichen.”