Centra voor Basiseducatie krijgen extra personeel

De Centra voor Basiseducatie krijgen 40 extra voltijdse personeelsleden. Dat heeft de Vlaamse ministerraad beslist op voorstel van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

In de Centra Voor Basiseducatie krijgen volwassenen vaardigheden aangeleerd zoals taal, rekenen, computer en algemene vorming. De 13 centra werken momenteel met 840 personeelsleden, in een contractueel stelsel.

Uiterlijk tegen 1 januari zal er voor hen een statuut op maat worden uitgewerkt, waardoor ze meer zekerheid krijgen en dezelfde voordelen genieten als andere medewerkers van het onderwijs. "Met het nieuwe statuut voor 840 personeelsleden, met 40 extra jobs en de extra middelen, versterken we de Centra voor Basiseducatie", zegt minister Crevits.

"Dat is belangrijk, want voor wie moeite heeft met taal, cijfers, computer en multimedia is een diploma halen, een job vinden en op eigen benen staan een hele opgave."