ACV-spoorbond: "De tijd voor actie is nog niet rijp, er zijn nog veel vragen"

De ACV-spoorbond beslist voorlopig nog niet over deelname aan de actiedag op 10 oktober. Die dag was door de socialistische vakbond uitgeroepen tot nationale actiedag in de openbare sector. Het ACV wil eerst zijn achterban raadplegen.

ACV-Transcom, de christelijke vakbond die een deel van het spoorpersoneel vertegenwoordigt, laat weten "een ruime consultatie bij het personeel te zullen houden over de verschillende dossiers. Onze leden vragen tijd en ze willen meer duidelijkheid over de echte intenties van de overheid", klinkt het.

"De aanvallen op de publieke diensten en het spoorpersoneel zijn zeer zeker zwaar en veroorzaken veel ongerustheid bij het personeel. Maar de drie dossiers, met name de afschaffing van het statuut, de pensioenen en de minimale dienstverlening zijn totaal verschillende dossiers en vergen elk een eigen aanpak."

Luc Piens van ACV-Transcom verwoordt het zo: "Onze leden willen meer informatie. Die informatie gaan we nu verzamelen bij de bevoegde ministers. Als dat gebeurd is, organiseren we een nieuwe informatieronde voor onze leden. We laten ons niet vastpinnen op een datum. We volgen onze eigen tijdslijn."

ACV-Transcom besluit dat "de tijd voor actie nog niet rijp is, er zijn nog veel vragen". De christelijke vakbond wil dus niet het spoor volgen van de socialistische vakbond, die nu  al oproept tot staken. Het ACV vindt het nog te vroeg om te beslissen of er acties komen en of die acties zo ver moeten gaan als een echte spoorstaking.