© 2016 Roberto Machado Noa

Waalse gezinnen betalen vanaf volgend jaar geen kijk- en luistergeld meer

Vanaf volgend jaar betalen Waalse gezinnen niet langer kijk- en luistergeld. De taks bracht  jaarlijks zo'n 102 miljoen euro op.

Het is één van de eerste opmerkelijke beslissingen van de nieuwe Waalse regering. Het kijk- en luistergeld wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. De taks bracht jaarlijks 102 miljoen euro op. Dat betekent voor ieder Waals gezin een jaarlijkse besparing van zo'n 100 euro. In Vlaanderen werd het kijk- en luistergeld al in 2002 afgeschaft onder impuls van wijlen Steve Stevaert (sp.a).