Geel is eerste Vlaamse stad die betonstop in praktijk brengt

Geel is de eerste Vlaamse stad die de betonstop in praktijk brengt. De stad heeft een plan klaar dat bepaalt waar er nog mag worden gebouwd en waar niet. Vier jaar werd er over gepraat, maar nu ligt het er concreet. "We kiezen voor een trage groei."

Bijna een jaar geleden stelde de Vlaamse regering haar Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor. Dat bepaalt dat vanaf 2040 nieuwbouw verboden is buiten de kerngebieden van steden en gemeenten, de zogenoemde "Betonstop" dus.  De bedoeling van die betonstop is om meer open ruimte te krijgen en het landschap minder te versnipperen, want Vlaanderen is volgebouwd.

De stad Geel, in de provincie Antwerpen, heeft als eerste Vlaamse stad een plan klaar dat bepaalt waar er nog gebouwd mag worden en waar niet. Ze hebben er dus de open ruimte afgebakend en de bestemmingen van percelen gebetonneerd. 

Geel is met 110 km² qua oppervlakte de op zes na grootste gemeente van Vlaanderen, bestaande uit een kernstad en twaalf deeldorpen, waarvan er acht een heel landelijk karakter hebben. En precies die diversiteit wil de stad koesteren: een bedrijvig centrum met veel woningen, winkels, sportfaciliteiten, scholen en andere openbare functies en daarnaast landelijke dorpskernen.

Wat concreet?

Het plan wil in eerste instantie de bestaande open ruimte behouden en het kerngebied in de stad verdichten. Dat betekent dat vooral in het centrum bijgebouwd zal worden om de bevolkingsgroei op te vangen. Dat kan door hoogbouw, maar die staat Geel nog maar op een beperkt aantal plaatsen toe en de projectontwikkelaar moet compensaties voorzien zoals extra sportvelden of een polyvalente ruimte. Een gezinswoning kan bijvoorbeeld omgevormd worden tot kangoeroewoning en ook andere woonvormen zullen onderzocht worden.

In de landelijke dorpskernen komen er tot 2022 geen grote projecten zoals verkavelingen meer bij. “We kiezen voor een trage groei, van die landelijke woonkernen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Julliams. “Op die manier behouden we de sociale cohesie en een goede mix van bewoners en komen er bijvoorbeeld winkels, scholen en kinderopvang bij op het ritme van de wijk.” 

En wie dacht dat hij zijn ouderlijke woning voor veel geld zou kunnen verkopen aan iemand die een flatgebouw op het perceel wil zetten, is eraan voor de moeite. Waar nu een huis staat, zal in de toekomst ook alleen een huis mogen staan. 

Vier jaar

Het heeft vier jaar geduurd om dit plan te realiseren. Daar is veel overleg voor nodig geweest en de discussies met eigenaars en buurtcomités waren vaak pittig, zegt schepen Julliams. Nu is het alleen nog wachten op het Vlaams parlement dat het decreet ruimtelijke ordening moet aanpassen en goedkeuren. Volgend jaar zou dat van kracht worden.