AMELIE-BENOIST / BSIP

Zelfstandige kinderdagverblijven klagen over te weinig subsidies

Enkele zelfstandige uitbaters van kinderdagverblijven hebben een petitie gestart voor meer subsidies.  Ze zeggen dat ze nauwelijks kunnen overleven. Hun oproep wordt gesteund door enkele werkgeverskoepels en de vakbonden.

De zelfstandige kinderdagverblijven trekken aan de alarmbel. Sinds een aantal jaar moeten zij voldoen aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden als de volledig gesubsidieerde opvang. Maar die voorwaarden vroegen serieuze investeringen. "Voor onze 4 vestigingen moesten wij zwaar investeren in brandbeveiligingsinstallaties, toegangscontrole en de oppervlakten van  de leefruimtes. Dat kostte maar liefst 500.000 euro" vertelt Tom Braet van het kindercentrum in Waregem.  

Nochtans beloofde de Vlaamse regering subsidies om aan die kwaliteitsvoorwaarden te kunnen voldoen. Via een groeipad moest tegen 2020 de financiële verschillen tussen zelfstandige kinderdagverblijven en de volledig gesubsideerde opvang weg zijn. Maar van de beloofde 70 miljoen euro is nog maar 10 miljoen euro uitbetaald. "De middelen waarover we beschikken zijn zeer strikt afgelijnd. We moeten het personeel betalen aan minimumlonen en daardoor hebben we een groot personeelsverloop. Ze gaan van het ene kinderdagverblijf naar het andere. En dat is niet goed voor de kwaliteit" besluit Tom Braet.

Vlaams minister  Vandeurzen zegt dat hij de voorbije jaren vooral heeft geïnvesteerd in nieuwe plaatsen in de kinderopvang. Maar de ambitie blijft om tegen 2020 de subsidies gelijk te trekken.