Mexico in de ban van mysterieuze "earthquake lights"

Tijdens de aardbeving in Mexico heeft zich een opvallend fenomeen voorgedaan: de zogenoemde earthquake lights. Op sociale media zijn talrijke filmpjes gepost waarin die duidelijk te zien zijn, zowel lichtflitsen op het aardoppervlak als lichtbundels in de hemel. Wat is er aan de hand?  

Voor alle duidelijkheid: het fenomeen heeft zich nog al voorgedaan bij grote aardbevingen. Maar het is wel heel opvallend, en er gaat heel wat bijgeloof en mysterie mee gepaard. Meer nog, sommigen beweren dat je het ook kan zien voor een beving plaatsvindt, als een soort waarschuwing, wat het bijgeloof en mysterie nog doet toenemen.

Op foto's en filmpjes op Facebook en Twitter, veelal uit de hoofdstad Mexico City,  zie je een oplichtende hemel,  en lichtflitsen aan het aardoppervlak. Wellicht zijn de oplichtende wolken een reflectie van het licht dat van beneden komt. (lees verder onder de twitterberichten)

Doen kristallen de aarde oplichten?

Er doen al lang heel wat theorieën de ronde over de earthquake lights. Maar Maarten Van Daele van de UGent blijft er vrij nuchter bij. De belangrijkste theorie, als zou de beving via kristallen een soort elektromagnetische ontlading veroorzaken, die de dingen doet oplichten, acht hij heel onwaarschijnlijk in dit geval.

"Er zijn tests gebeurd in een lab, waar wetenschappers dat hebben nagebootst. Op die kleine schaal is dat gelukt, maar hier in Mexico bij de aardbeving nu is dat toch nog andere koek." 

De reden daarvoor is volgens Van Daele eenvoudig: als het al door een elektromagnetisch veld zou zijn veroorzaakt, moest dat aan de oppervlakte gebeuren. "En hier spreken we toch over een beving onder de zee, en met een relatief grote afstand van 70 à 80 km tot aan het land."  

"Licht komt van beneden"

Maar wat is er dan wel gebeurd? Volgens Van Daele zijn de lichtflitsen anders te verklaren. "Je ziet duidelijk dat ze van het aardoppervlak komen, vaak van net boven de grond. De lichtflitsen in de hemel komen van weerkaatsend licht van beneden. Het gaat hier zeker niet om een soort noorderlicht of aurora-fenomeen."

Beneden aan het aardoppervlak dus? Van Daele zegt dat de aardbeving explosies kan veroorzaken, bijvoorbeeld bij generatoren of in hoogspanningscabines, die op hun beurt dan lichtflitsen produceren. Op andere plaatsen zijn er grote kortsluitingen. Hoogspanningskabels kunnen door het schudden van de aarde breken, of tegen elkaar botsen, wat lichtflitsen veroorzaakt. "We zien hetzelfde fenomeen soms opduiken bij tornado's of orkanen."  

Niettemin blijven de zogenoemde mystery lights, zeker die uit voorbije aardbevingen, voer voor discussie onder wetenschappers.

Hoogspanningskabels kunnen afknappen of tegen elkaar botsen, wat lichtflitsen doet ontstaan