Belga

Nieuw: Vlaamse regering lanceert erfgoedlening

Er komt een goedkope lening voor wie een beschermd gebouw wil restaureren of renoveren. Zowel particulieren, ondernemers als openbare besturen kunnen de lening aanvragen. Dit jaar bedraagt de interestvoet maar 1%.

De lijst restauratiedossiers die wachten op een premietoekenning is lang, en daar wilde Vlaams minister-president Geert Bourgois, ook minister van Onroerend Erfgoed, iets aan doen. Dus komt er nu, naast de bestaande klassieke premies, een goedkope erfgoedlening. Particulieren mogen die lening zelfs combineren met een erfgoedpremie. 

Lenen kan voor een maximumbedrag van 250.000 euro, de interestvoet bedraagt in 2017 maar 1%. Dat moet een bijkomende stimulans zijn om de renovatie, restauratie of herbestemmingswerken aan te pakken, zegt minister-president Bourgeois: "De mogelijkheid om een goedkope erfgoedlening aan te gaan moet ervoor zorgen dat het verwerven van een beschermd monument aantrekkelijker wordt, en dat langdurige leegstand en verval kan vermeden worden, zodat ons prachtig patrimonium bewaard kan blijven."

Belga