Geens: "Racisme en xenofobie zijn prioriteit, maar niet alles is vatbaar voor vervolging"

"Racisme en xenofobie zijn een prioriteit, maar niet
alle klachten zijn vatbaar voor vervolging." Zo reageert minister van Justitie Koen Geens  (CD&V) in "De ochtend" op het bericht van de Mediahuis-kranten dat drie op de vier klachten geseponeerd worden.

Van begin 2012 tot eind vorig jaar was sprake van 4.517 klachten wegens racisme, xenofobie of gelijkaardige feiten. Ruim drie kwart werd echter geseponeerd. Voor klachten rond homofobie was dat eveneens zowat 75 procent, voor discriminatie op basis van geslacht 65,12 procent, zo blijkt uit cijfers die voormalig premier Elio Di Rupo als PS-Kamerlid opvroeg bij minister Geens. Uiteindelijk kwam het slechts tot 25 veroordelingen in zaken rond racisme of xenofobie.

Problemen zijn onder meer dat het vaak gaat om een onbekende dader, een gebrek aan bewijskracht of een gebrek aan mankracht op de parketten in terreurtijden. Zo werden bijvoorbeeld 130 dossiers geklasseerd "wegens voorrang andere fenomenen".

Minister Geens benadrukt dat de vervolging van racisme en xenofobie een prioriteit is. Maar niet alle klachten zijn nu eenmaal vatbaar voor vervolging. "De noemer is niet altijd pertinent", zo zei hij, doelend op de verhouding tussen het aantal klachten en de uiteindelijke vervolgingen. "Het is normaal in elk land dat een aantal zaken zonder gevolg geklasseerd worden."

Geens ontkende tot slot niet dat de terreurdreiging heel wat mankracht kaapt. Hij merkte daarbij nog op dat het "niet altijd makkelijk is om jonge parketmagistraten te vinden". "We moeten bijna de boer op", aldus nog de minister, die dit jaar 42 gerechtelijke stagiairs aanduidt met het oog op een job in de magistratuur.