Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

David Criekemans: "We moeten terreur met onderwijs bestrijden"

11 september. De dag waarop we opnieuw rokende torens zien afbranden.  De dag waarop de nabestaanden de net geen 3000 slachtoffers herdenken van de grootste terreuraanslag in de Verenigde Staten. Professor Buitenlands Beleid David Criekemans (UA) zegt dat er 16 jaar later nog veel lessen niet zijn geleerd. 

Op 11 september 2001 werden de Verenigde Staten opgeschrikt door de grootste terreurdaad in hun geschiedenis. Op vier verschillende plaatsen pleegden terroristen van het extremistische netwerk Al Qaeda bijzonder spectaculaire aanslagen.  

Vier gekaapte vliegtuigen boorden zich op één na letterlijk en figuurlijk in het hart van de Amerikaanse samenleving.  Er vielen 2977 doden uit meer dan 90 landen.  Het enige Belgische slachtoffer, Patrice Braut, werd pas in 2014 geïdentificeerd. Maar van bijna de helft van de doden is nog niet bekend wie ze zijn.  

De Verenigde Staten begonnen meteen na de opeising door Al Qaeda-leider Osama Bin Laden met hun "oorlog tegen de terreur", in Afghanistan en in Irak.  "16 jaar later beseffen de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap nog te weinig dat de militaire reactie alleen niet helpt", zegt professor David Criekemans, die buitenlands beleid doceert aan de Universiteit Antwerpen. 

Diepere oorzaken verwaarloosd

"Voor de Verenigde Staten en eigenlijk ook voor de hele wereld was 11 september 2001 een kantelmoment van het post-Koude Oorlogtijdperk naar een periode van chaos en blijvende instabiliteit", zegt Criekemans.

"De Verenigde Staten hebben onmiddellijk ingezet op een straffe militaire reactie. In Afghanistan en later ook in Irak zijn ze gaan terroristen jagen. Maar net als de Sovjetunie in de jaren 80 moeten ze stilaan inzien dat die aanpak te eenzijdig is en de grondoorzaken van het terrorisme niet kan wegnemen. Het was een zelfvervullende voorspelling, want het verhoogde de instabiliteit en zette groepen mensen tegen elkaar op. Precies dat wilde Osama Bin Laden bereiken. "

Criekemans zegt dat er moest worden ingezet op economische achterstelling en zeker ook op onderwijs. "Het is niet toevallig dat de Taliban in Afghanistan de bevolking probeert dom te houden, en zeker ook de vrouwen."

Politieke verzoening

Voor professor Criekemans is het een zeer actueel vraagstuk. Vandaag  gaat het over het verkruimelende IS in Syrië en Irak. "De enige manier om te vermijden dat wat daarvan rest een soort van "IS 2.0" wordt, is volop inzetten op economische heropleving, op politieke verzoening en op onderwijs.  Want er is maar heel weinig marge om de trend die zich steeds herhaalt en mondialer wordt, een halt toe te roepen.  Dat is de les die we moeten trekken uit de laatste 16 jaar."

België moet oogkleppen afzetten

België heeft zelf zijn 9/11 met 22 maart 2016. Maar ook bij ons was er toen al begin maart overwogen om niet alleen in Irak maar ook in Syrië mee te gaan bombarderen . Dus ook wij zijn aan het afglijden naar een zuiver militaire visie.

"Ik denk aan de aanpak van een staatsman als Paul Henri Spaak. Die was na de Tweede Wereldoorlog al een van de oprichters van ECOSOC, de Sociaal-economische pijler van de Verenigde Naties. Hij had begrepen dat basiswelvaart belangrijker is om een nieuw conflict te voorkomen dan de wapens. " 

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Hun problemen zijn de onze

Sinds 2001 is migratie er als wereldvraagstuk bijgekomen. De wereld is geglobaliseerd, en we weten nog niet goed hoe we ermee moeten omgaan.  

"Europa probeert op dit ogenblik haar grenzen te verschuiven naar Noord-Afrika. Maar ze moet een stabiele partner zoeken in Afrika, want de bevolking neemt daar spectaculair toe en de migratiedruk zal nog groter worden.

"Terrorisme wordt dan een bijproduct van de toestand waarin de wereld zich bevindt. We moeten inzetten op armoedebestrijding, klimaat, onderwijs en economische kansen . Hun problemen zijn ook onze problemen. "

Elkaar ontmoeten om radicalisering te voorkomen

David Criekemans ziet ook mogelijkheden in België zelf. "We mogen niet meer de illusie hebben dat we een homogene samenleving zijn. 80 procent van de kinderen tussen 0 en 6 zijn van vreemde origine. We moeten ervoor zorgen dat mensen van verschillende gemeenschappen elkaar ontmoeten, op dansfestivals, buurtfeesten of cultuuroverschrijdende etentjes. Want je ziet dat geradicaliseerde jongeren meestal in het isolement zijn terechtgekomen.  

Bovendien , en dat hebben we ook gezien bij de solidariteitsacties na de aanslagen van 22 maart 2016, is verbondenheid belangrijk voor de veerkracht van een samenleving. "  

Videospeler inladen...

Meest gelezen