Olivier Vin - heymana.com

Koning Filip verleende vorig jaar 6 keer gratie

Koning Filip schonk vorig jaar zes keer gratie.  Het totale aantal aanvragen gaat trouwens in dalende lijn, van 553 in 2015 naar 208 vorig jaar.

In vijf gevallen werden werkstraffen, geldboetes of vervallenverklaringen van het recht op sturen verminderd of werd uitstel of opschorting verleend. In één geval werd een volledige kwijtschelding van de straf verleend. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas.

In de loop van vorig jaar werden in totaal 208 genadeverzoeken ingediend, tegenover 553 in 2015. De zes positieve beslissingen, die de koning zoals steeds nam op voorstel van de minister van Justitie, hebben betrekking op dossiers die in 2015 en 2016 werden ingediend. Er zijn overigens nog steeds dossiers uit die periode in onderzoek. In 2015 verleende de Koning in 23 gevallen genade.

Meestal kwijtschelding verkeersinbreuk

Vier van de zes ingewilligde genadeverzoeken in 2016 hadden betrekking op feiten van slagen en verwondingen, uitgifte van ongedekte cheques en heling. Twee andere betroffen verkeersmisdrijven (rijbewijs, verzekering, technische keuring). In het algemeen gaat het in 85 procent van de ingewilligde genadeverzoeken om verkeersmisdrijven zoals sturen ondanks vervallen rijbewijs, zonder verzekering rondrijden, vluchtmisdrijf en dergelijke.

Meest gelezen