Foto Kurt

Pleidooien proces Kasteelmoord wellicht uitgesteld

De pleidooien van de verschillende advocaten op het proces over de moord op Stijn Saelens zullen waarschijnlijk uitgesteld worden. In principe zou er vanaf 16 oktober gepleit worden, maar dat lijkt niet meer haalbaar. De mogelijke vertraging heeft alles te maken met het opduiken van een gevangene die informatie zou hebben losgeweekt van één van de beklaagden.  

De verklaringen van een ex-celgenoot van Evert d.C, de man die als tussenpersoon van de moord beschouwd wordt, lijken de vastgelegde timing van het proces in de war te sturen. De man zou zes maanden lang in de gevangenis van Ieper verbleven hebben en zou daarvan gebruik gemaakt hebben om Evert d.C uit te horen over zijn rol in de Kasteelmoord. Achteraf zou de mogelijke informant alles op papier gezet hebben. Maar in het dossier komt de ex-celgenoot niet voor. Vandaar dat heel de discussie over het mogelijk inzetten van een informant is verhuisd naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Die zal op 26 september uitspraak doen over de kwestie en dus oordelen of alles wettelijk verlopen is.  

De verdediging stelt zich heel wat vragen over de mogelijke informant. De advocaten willen de man verhoren als getuige. Ook de onderzoeksrechter en de hoofdspeurder zouden ze willen horen. De rechtbank zal die vragen op 2 oktober behandelen tijdens een nieuwe evaluatiezitting.

In principe zouden de pleidooien op 16 oktober starten en twee weken in beslag nemen. Alle advocaten van de verdediging zijn het erover eens dat die timing niet meer haalbaar is. "Ik denk dat 16 oktober utopisch wordt, maar ik kan dat nu nog niet zeggen", zei ook rechtbankvoorzitter Els D'Hooghe. Waarschijnlijk zullen op de zitting van 2 oktober nieuwe pleitdata bepaald moeten worden.

Meest gelezen