Vlaams hoger onderwijs krijgt goede punten

Het is goed gesteld met de kwaliteit van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Dat blijkt uit de allereerste doorlichtingen van de onderwijsinstellingen. Hogescholen en universiteiten worden voortaan geacht om zelf de kwaliteit van hun opleidingen op te volgen.

Vroeger werd de kwaliteit van ons hoger onderwijs ingeschat door zogenaamde visitatiecommissies die bestonden uit deskundigen van buiten de opleidingen en instellingen.  De commissies bekeken elke opleiding apart. Maar na drie decennia werd het systeem afgeschaft omdat de meerwaarde niet in verhouding stond tot de geleverde inspanningen.

Het rapport toont aan dat onze instellingen diversiteit en globalisering hoog op de agenda plaatsen.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs (CD&V)

Sinds anderhalf jaar kijkt de Nederlands-Vlaamse Accreditatiecommissie (NVAO) vooral naar het onderwijsbeleid en naar het kwaliteitszorgsysteem van de onderwijsinstelling.  Alles draait rond de vraag in hoeverre die instelling in staat is om de eigen opleidingen tegen het licht te houden.  De resultaten van de eerste instellingenreview zijn vandaag bekendgemaakt.

Wat zijn de goede punten?

De hogescholen en universiteiten spelen met hun beleid in op maatschappelijke uitdagingen, zoals de instroom van studenten met een taalachterstand. Ook op het vlak van diversiteit scoren ze goed. Een ander pluspunt is dat ze meer en meer maatwerk leveren. Niet alleen om studenten in moeilijke situaties te begeleiden, maar ook door honoursprogramma's op te zetten voor uitmuntende studenten.

Wat zijn de minder goede punten?

Om de kwaliteit van hun opleidingen te verhogen, raadt de NVAO onderwijsinstellingen aan om vaker een beroep te doen op externe, onafhankelijke professionals. Ook de studenten kunnen nog meer betrokken worden bij de evaluatie van de opleidingen.  De NVAO hecht ook veel belang aan transparantie en vindt dat hogescholen en universiteiten duidelijker moeten communiceren, ook over de zwakke punten in hun aanbod.

Over welke onderwijsinstellingen gaat het?

Tussen maart 2016 en maart 2017 kregen 18 instellingen het bezoek van een onafhankelijke reviewcommissie die bestaat uit een Vlaamse, een Nederlandse en een Franstalige hogeronderwijsexpert. Bij die bezoeken was telkens ook een kwaliteitszorgdeskundige van het buiten het onderwijs aanwezig.

Concreet gaat het om volgende hogescholen en universiteiten: AP, Artevelde, EhB, HoGent, Howest, HZS, Karel de Grote, KU Leuven, LUCA, Odisee, PXL, Thomas More, UAntwerpen, UCLL, UGent, UHasselt, VIVES en VUB.

De NVAO gaf 16 instellingen een positieve beoordeling. Twee van hen met voorwaarden. Twee andere instellingen waren niet op tijd klaar met hun zelfanalyse. Het volledige rapport leest u hier.

Meest gelezen