Marnik Aerts

Waarom rijdt een bestuurder door na een ongeval?

Het ongeval met vluchtmisdrijf van gisteravond doet bij velen opnieuw de vraag rijden waarom bestuurders wegrijden na een - soms dodelijk - ongeval. Een gebrek aan moreel besef is niet de enige oorzaak.

Gisteravond reed een man drie voetgangers aan in Hasselt, waarop hij vluchtmisdrijf pleegde. Vanmiddag bleek dat hij had gedronken en bovendien zonder rijbewijs reed. Ook in september was er heel wat te doen rond ongevallen met vluchtmisdrijf.

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) deed onderzoek naar vluchtmisdrijf op basis van de mensen die bij hen een sensibiliseringscursus komen volgen. Uit de cijfers blijkt dat het meestal mannen zijn die vluchtmisdrijf plegen. Meer dan 50 procent was jonger dan 25 jaar.

Verdovende middelen of angst voor imago

Daarnaast blijkt ook dat mensen vluchten om verschillende redenen. Een van de belangrijkste is alcohol en drugs, waardoor bestuurders minder rationele beslissingen nemen.

In 42 procent van de gevallen was de bestuurder onder invloed van alcohol of andere verboden middelen. Soms zijn hun papieren niet in orde en zijn ze bang om daarvoor gestraft te worden. Dat vluchtmisdrijf plegen beschouwd wordt als een nog veel ernstiger feit, komt bij sommige bestuurders niet in hun hoofd op.

Soms speelt ook de angst voor reputatieverlies een rol, zegt Stef Willems van het BIVV. "Ze maken zich zorgen over hun imago en sociale positie." Wanneer een ongeval zich afspeelt op een verlaten weg of er enkel materiële schade is zoals een autospiegel of een verkeersbord, kan de bestuurder sneller in de verleiding komen om de plek te ontvluchten.

Gokkers en hufters

Een kleine groep van daders is niet echt bang voor de gevolgen van een ongeval, maar heeft eerder een gebrek aan moreel besef. Die mensen kunnen volgens het BIVV in twee groepen worden verdeeld. Enerzijds zijn er gokkers die houden van risico's nemen en zich niet ongerust maken over de gevolgen.

De andere groep zijn hufters, die rationeler zijn, maar geen rekening houden met anderen. Ze zijn ervan overtuigd dat ze geen schuld hebben aan het ongeval.

Meest gelezen