IMG_4050

Incubatoren goed voor 1200 extra jobs in Limburg

De jonge bedrijven, start-ups die zich in Limburg in zogenaamde incubatoren hebben gevestigd, doen het opmerkelijk goed. Het zijn snel groeiende bedrijven die aan innovatieve technologische projecten werken. Ze zijn met al met 220 en stellen samen 600 mensen te werk. Vandaag staan er 150 vacatures open, en volgens onderzoek van de Hogeschool UCLL zal de tewerkstelling er binnen de drie jaar verdrievoudigen. 

Opvallend is dat die bedrijven meer belang hechten aan andere talenten dan gespecialiseerde technische kennis, zegt Marc Beenders van Limburg Startup: “Technische skills zijn natuurlijk noodzakelijke basiscompetenties, maar communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en creativiteit zijn zeker zo belangrijk. Misschien is dat meer nog zo bij kleinere bedrijven die nog veel willen groeien dan bij grote, gevestigde ondernemingen.”
Verspreid over Limburg zijn er nu 6 incubatoren, dat zijn gebouwen waar kleine bedrijven uit bepaalde sectoren worden samengebracht, rond milieu, landbouw en drones bijvoorbeeld. En binnenkort komen er nog 3 bij.

De incubator creëert een netwerk dat alle bedrijven onder het dak laat meegroeien

Jojan Smeyers, Arkite in C-Mine Crib

Het bedrijf Arkite, dat in de C-Mine Crib in Winsterslag zit, is zo’n snel groeiend bedrijf dat operatoren in de maakindustrie helpt om te werken zonder fouten. Het is gegroeid van 2 naar 15 personeelsleden en zegt dat zijn groei mee te danken is aan het concept van de incubator. Johan Smeyers: “Je krijgt een zekere omkadering van een secretariaat en zo, maar nog veel belangrijker is de cultuur die er heerst, en ondersteuning op vlak van marketing, advies en ondersteuning. Je krijgt er een rijk netwerk bovenop.” 

Meest gelezen