Videospeler inladen...

Broeders van Liefde blijven bij euthanasie-standpunt

De Belgische tak van de Broeders van Liefde blijft achter zijn euthanasiestandpunt staan. Die visie strookt met de leer van de Katholieke Kerk, luidt het officieel.  

De Belgische tak van de Broeders van Liefde besliste eerder dit jaar om euthanasie in zijn psychiatrische centra onder strikte voorwaarden mogelijk te maken. Gisteravond vergaderde de raad van bestuur nog over het standpunt, maar daar zijn de Broeders van Liefde bij gebleven, hebben ze vanochtend kenbaar gemaakt. 

"Vanuit de bekommernis voor de lijdende mens is het onze opdracht om die liefdevol bij te staan en die ook te helpen", zei voorzitter Raf De Rijcke.  "Uiteraard moeten wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat die stap gezet wordt naar euthanasie maar er zullen uitzonderlijke gevallen zijn waar we echt terechtkomen in een uitzichtloze situatie, onbehandelbaar. En dan denk ik dat die stap ook kan gezet worden en dat dat ook strookt met de christelijke waarden." De congregatie blijft met andere woorden bij zijn standpunt.

Teleurstelling

De beslissing van de Belgische tak gaat in tegen de visie van het Vaticaan. De generaal-overste van de Broeders van Liefde in Rome René Stockman reageert dan ook teleurgesteld. Volgens Stockman is er bij de raad van bestuur "geen bereidheid om nog over de visietekst te onderhandelen".

Stockman diende zelf een klacht in bij het Vaticaan. De kerkleiding in Rome liet daarna weten dat de Belgische organisatie haar visie moet conformeren aan die van de kerk, zo niet dreigt uitsluiting.    

Stockman betreurt ook dat een gepland overleg onder leiding van bemiddelaar Rik Torfs niet doorging, omdat de professor volgens de generaal-overste "geen vertrouwen meer kon stellen in de organisatie Broeders van Liefde in België".     

Stockman zegt bereid te blijven tot dialoog "op voorwaarde dat deze dialoog gaat over de inhoud van de visietekst, en dus over het al dan niet toepassen van euthanasie binnen de muren van de instellingen van de Broeders van Liefde, en niet over een te vinden 'modus vivendi'", klinkt het. Hij legt de huidige situatie volgende week opnieuw voor aan de bevoegde instanties in het Vaticaan vooraleer verdere stappen te ondernemen, zegt hij nog.

Meest gelezen