Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Unicef: "Drie kwart minderjarige vluchtelingen wordt misbruikt en uitgebuit"

Drie kwart van de minderjarigen die vluchten over Libië en de Middellandse Zee wordt tijdens die vlucht misbruikt en uitgebuit. Dat blijkt uit de interviews die Unicef en de IOM, de VN-migratie organisatie deed bij 22.000 vluchtelingen en migraten. Jongeren onder de 25 zijn veel kwetsbaarder om misbruikt en uitgebuit te worden. Wie via Griekenland en Turkije vlucht loopt daarop twee keer zoveel kans. Via Libië is dat nog 13 procent meer.

Het is standaard geworden dat kinderen op de Mediterrane route misbruikt, verhandeld, geslagen en gediscrimineerd worden", zegt Afshan Khan, regionaal directeur voor Unicef en Special Coordinator for the Refugee and Migrant Crisis in Europa. Vooral kinderen en jongeren uit Afrika beneden de Sahara lopen risico op uitbuiting en mensenhandel. Het gaat om 65 procent ten opzichte van 15 procent langs de oostelijke route, en 83 procent vergeleken met 56 procent langs de centrale route over de Middellandse Zee.

Doorslaggevende factor is waarschijnlijk racisme. De 16-jarige alleenreizende Aimamo uit Gambia vertelde in een opvangcentrum in Italië aan onderzoekers dat mensenhandelaren in Libië hem maandenlang dwongen zwaar werk te doen. "Als je probeerde te vluchten, schoten ze. Als je stopte met werken, sloegen ze. We waren net slaven. En aan het eind van de werkdag sloten ze je op."
     

"Als je probeerde te vluchten, schoten ze. Als je stopte met werken, sloegen ze. We waren net slaven. En aan het eind van de werkdag sloten ze je op."

Aimamo, 16-jarige vluchteling uit Gambia

Voorts is het opvallend dat kinderen en jongeren die een laag niveau van onderwijs hebben, kwetsbaarder zijn voor uitbuiting en geweld. Vooral de reis via Libië is gevaarlijk vanwege de wetteloosheid, criminaliteit en milities in het land. De jongeren betalen gemiddeld 1.000 tot 1.500 dollar voor de reis en arriveren vaak in Europa met een schuld, wat leidt tot een groot risico op verdere uitbuiting in Europa. "De Europese leiders moeten met duurzame oplossingen komen zoals het instellen van meer veilige en legale routes, investeringen in kinderbescherming op de route en het zoeken naar alternatieven voor het gevangen zetten van kinderen op de vlucht", zegt Khan.

Unicef heeft tijdens de recente top van de G20 en G7 regeringen aangespoord met zes punten actie te ondernemen om vluchtelingen- en migrantenkinderen te beschermen. De organisatie vraagt hen onder meer om er voor te zorgen dat ze het recht bewaken om op te groeien binnen hun eigen familie en ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot onderwijs en andere voorzieningen. Unicef wil voorts dat de oorzaken van migratie worden aangepakt en er maatregelen genomen worden om xenofobie, discriminatie en marginalisatie in doorreislanden aan te pakken.

Meest gelezen