Docent Dier & Welzijn: "Stress bij koeien wegnemen zou al veel helpen"  

“Als je dieren beter begrijpt en beter kan inschatten, hebben zowel de dieren als het slachthuis daar voordeel bij.” Jos van Thielen van Thomas More en de KU Leuven leert werknemers van slachthuizen op welke manier ze efficiënter en met meer oog voor het welzijn van de dieren kunnen te werk gaan. Dieren slachten is nooit helemaal diervriendelijk. Maar het kan wel beter. 

In maart van dit jaar doken er al schokkende beelden op van Animal Rights in een varkensslachterij in Tielt. Na een tijdelijke sluiting liet minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) het slachthuis in april weer openen. Maar wel onder strikte voorwaarden. Eén van de voorwaarden is een verplichte opleiding voor de werknemers van het slachthuis. 

Volgens Jos van Thielen, één van de opleiders, is het essentieel om de dieren en hun gedrag te begrijpen. “Mensen bekijken dieren altijd vanuit hun eigen standpunt en dat is verkeerd. Onze zintuigen verschillen met die van dieren. Een koe heeft een veel beter gehoor en zal dus meteen alert zijn als ze hoge tonen hoort.”

Net als een varken heeft een koe ook minder dieptezicht. “Ze kunnen minder goed inschatten hoe diep een plas water is en zullen daar dus niet zomaar doorstappen. Als je hen even de tijd geeft om te controleren hoe diep het water is, stappen ze er vanzelf wel door. Dan zijn stokslagen niet nodig.” 

Hoe beter je de dieren kan inschatten, hoe minder pijnlijk het wordt.

Jos van Thielen, docent Dier & Welzijn KU Leuven en Thomas More Hogeschool

Gestresseerde dieren trekken zich weg

Volgens van Thielen zijn de lessen voordelig voor zowel het dierenwelzijn als het slachthuis. “Hoe beter je de dieren kan inschatten, hoe efficiënter en minder pijnlijk het wordt. Als je een koe slaat met een stok, dan ontstaan er waarschijnlijk bloeduitstortingen onder de huid. Dat is nadelig voor de kwaliteit van het vlees.”

De runderen in Izegem worden verdoofd met een penschiettoestel. Hiermee wordt een metalen pin in de hersenen geschoten waardoor de dieren bewusteloos raken. Maar gestresseerde dieren trekken zich weg en slaan met hun kop. Dat maakt het veel moeilijker om het schot juist te plaatsen en daardoor wordt er vaker verkeerd geschoten. Andere runderen voelen de paniek aan en raken zelf ook in paniek.

Veel praktijk tijdens cursus

De lessen bestaan uit drie à vier opleidingsdagen, in kleine groepjes. “Aan de hand van foto’s en bewegende beelden wordt er eerst een theoretische les gegeven,” zegt Jos van Thielen. “Daarna laten we het personeel meteen de praktijk uitvoeren en sturen we bij waar nodig.” 

In het slachthuis van Tielt zijn de opleidingen voor de werknemers ondertussen achter de rug. Ook het management heeft op eigen initiatief de cursus gevolgd. “Een duidelijk signaal dat ze vinden dat de opleidingen nut hebben,” vindt van Thielen. “Morgen is er zelfs nog een laatste opleiding voor de transporteurs.” Het slachthuis van Izegem heeft ondertussen ook contact opgenomen met de Thomas More hogeschool.

Meest gelezen