Meer en hevigere stormen door opwarming Noordzee

De afgelopen 45 jaar is de temperatuur in de Noordzee dubbel zoveel gestegen als die van de oceanen. Die stijging heeft gevolgen voor het leven in zee en ook daarbuiten. Vissoorten die van koud water houden zoals kabeljauw zullen meer noordwaarts trekken. Warmer water zal leiden tot hevigere stormen, zoals we dat bij orkanen zien.

De gemiddele temperatuur van de Noordzee is sinds de jaren 70 met 1,7 graad Celsius gestegen. Dat is dubbel zoveel als de temperatuurstijging van de Stille en de Atlantische Oceaan. De cijfers komen van het VN-klimaatpanel IPCC en het Alfred Wegener Onderzoeksinstituut in Bremerhaven in Duitsland. Op zich is dat niet zo verrassend omdat de Noordzee een tamelijk ondiepe zee is, waardoor ze sneller opwarmt dan de oceanen met hun grote dieptes.

Vissen migreren

Warmer zeewater betekent dat planten en vissen uit het zuiden meer naar het noorden zullen trekken. Soorten als sardien, ansjovis, zeebaars en poon zullen in de toekomst meer in onze contreien zwemmen dan voordien. Tegelijk zal de populaire kabeljauw, een koudminnende vis, meer naar het noorden migreren. Wat de gevolgen zijn voor de visserij is nog niet duidelijk. Veel zal afhangen van wat de consument wil en hoe de kweek van vis op zee zal evolueren. Maar dat er voor de visser een en ander verandert, staat vast.

Storm op zee

Warmer water betekent ook meer verdamping, dus meer regen. Vooral in de kustgebieden zullen er  zwaardere buien komen, zegt het Nederlandse Metereologische Instituut KNMI. Verder verwachten waarnemers ook meer en krachtigere stormen op zee.

De Duitse overheid waarschuwt alvast voor een verdere stijging van de temperatuur in de Noordzee tussen 1,5 graad Celsius en 3,2 graden voor deze eeuw. De modellen van de VN-klimaatwetenschappers wijzen op hun beurt op een mogelijke stijging van de zeespiegel in de Noordzee van 15 tot 50 centimeter. Over een paar jaar verschijnt een nieuw rapport van het IPCC dat deze prognoses verder zal verfijnen.
 

Meest gelezen