Regering wil dat gemeenten georganiseerde misdaad kunnen aanpakken

Tegen de paasvakantie 2018 zouden minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een wetsontwerp klaar hebben, waarin staat dat een gemeentebestuur bij een vergunnings- of subsidieaanvraag een advies kan vragen aan een onafhankelijk bureau als er vermoedens zijn van criminaliteit. De bedoeling is om georganiseerde malafide praktijken aan te pakken. 

Dit is het probleem: georganiseerde misdaad die gefinancierd wordt via dekmantels. Concreet kan dat betekenen: motorbendes die betrokken zijn in drugshandel, of illegale gokkantoren in bendevorming. Vaak vragen dergelijke verenigingen, cafés of winkels een vergunning of subsidie aan bij de gemeente. Maar onze gemeentebesturen kunnen niet controleren of het al
dan niet gaat om een malafide persoon of organisatie. Een probleem dat dringend om een oplossing vraagt. Want ook burgemeesters moeten deze criminaliteit kunnen bestrijden, vindt onze regering. 

Inspiratie in Nederland

Daarom is minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon vandaag in Nederland inspiratie gaan opdoen over de zogenoemde ‘wet-Bibob’. Ook minister van Justitie Koen Geens deed dat al eens enkele maanden terug. Door die wet kunnen lokale besturen in Nederland weigeren om een vergunning of subsidie te geven aan cafés of verenigingen, als ze vrezen dat die vergunning misbruikt wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om cafés, winkels of verenigingen, zoals motorbendes, die een dekmantel zijn voor illegale praktijken, zoals drugshandel. 

Op vraag van een gemeentebestuur controleert het Landelijk Bureau Bibob op een vertrouwelijke manier de achtergrond van degene die de vergunning of subsidie aanvraagt. Zo wordt bekeken of het gaat om malafide personen of organisaties. Loopt er tegen de persoon in kwestie een onderzoek? Heeft de persoon een crimineel verleden? Op basis van die ingewonnen informatie wordt beslist of de man of vrouw in kwestie een vergunning krijgt. 

En volgens Jambon bewijst het zijn nut, dat zei hij daarnet in De Wereld Vandaag op Radio 1: “Meer dan de helft van die aanvragen in Nederland die tot bij het Landelijk Bureau komen, wijzen er op dat er een groot gevaar is. En dan nog kwart wijst er op dat er minder gevaar is, maar dat het wel over de criminele sfeer gaat.”

Maar wat met ons land? 

In ons land bestaat een dergelijke wet nog niet. Als iemand hier een winkel, café of vereniging wil oprichten, kunnen onze gemeenten de achtergrond van die persoon niet nagaan.

Eind juni kondigde Jambon wel aan dat er proefprojecten zouden starten in Limburg en Antwerpen. Het gaat om Regionale Informatie en Expertisecentra, waarin diensten als politie, douane en justitie informatie uitwisselen. Die
informatie moet dan ook bij de lokale besturen geraken die vergunningen
uitreiken aan winkels, cafés en verenigingen. Maar volgens Jambon stelt dit slechts een eerste sluis voor.  

Tegen de paasvakantie 2018 zouden Jambon en Geens een wetsontwerp klaar moeten hebben, waarin staat dat een bestuurlijke overheid een niet-bindend advies kan vragen aan een onafhankelijk bureau dat een analyse maakt als er concrete vermoedens zijn van criminaliteit. 

Meest gelezen