Slachthuis in Izegem kleurde eerder al buiten de lijntjes, net zoals vele andere

In het slachthuis van Izegem werden vorig jaar acht overtredingen  vastgesteld die te maken hebben met dierenwelzijn. Dat zegt Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen). Een topje van de ijsberg want ook in andere slachthuizen werden inbreuken vastgesteld, 420 in totaal. Volgens Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gaat het meestal om kleinere overtredingen.  

Caron verwijst eigenlijk naar een parlementaire vraag die in mei van dit jaar gesteld werd aan de minister door Jelle Engelbosch (N-VA). De partijgenoot van Weyts peilt daarin naar het aantal informatieformulieren van dierenartsen met een opdracht. Die werken vaak voor het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) en moeten controleren of de slachthuizen voldoende rekening houden met de voedselveiligheid.

Maar ze kunnen ook melding maken van inbreuken op het dierenwelzijn. Bij grotere overtredingen, zo blijkt, wordt altijd een informatieformulier opgemaakt dat wordt overgemaakt aan de administratie van Weyts, de dienst Dierenwelzijn. Die volgt de overtreding verder op en kan eventueel beslissen om een administratieve boete uit te schrijven.

In 2016 werden in totaal 420 van dergelijke informatieformulieren overgemaakt, 155 daarvan resulteerden in een pv, 7 in een waarschuwing (een overtreding die niet ernstig genoeg is om een pv op te stellen). Deze cijfers doen Caron alvast besluiten dat de dierenmishandeling en de wantoestanden in het slachthuis van Izegem, waarvan actiegroep Animal Rights vanmorgen beelden verspreidde, veel vaker voorkomen.

Veel dierenartsen melden niet alle overtredingen omdat ze onder druk worden gezet

Bart Caron (Groen)

"Het is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg omdat de controles in de eerste plaats steekproeven zijn", zegt Caron. "Maar ook omdat heel wat dierenartsen die actief zijn in de slachthuizen, overtredingen vaak niet durven melden omdat ze onder druk worden gezet." Caron zou daarvan, naar eigen zeggen, verschillende anonieme getuigenissen in z'n mailbox verzameld hebben.    

"Het gaat vaak om kleine dingen, zoals niet genoeg stro bijvoorbeeld"

Weyts besluit dan weer dat Caron de cijfers verkeerd interpreteert.
Volgens hem zijn de meldingen van de dierenartsen van het FAVV meestal meldingen over praktische problemen of kleine schendingen van de
dierenwelzijnswetgeving, geen zware overtredingen. "Vaak gaat het om kleine dingen, zoals de aanwezigheid van stro bijvoorbeeld", weet Weyts.

En ook al krijgt de dienst Dierenwelzijn pas een informatieformulier bij 'grotere' overtredingen - zoals in de parlementaire vraag van Jelle Engelbosch staat - dan nog zijn die volgens de minister vaak geen aanleiding om een slachthuis meteen te sluiten.

"In het geval van Izegem gaat het om 8 overtredingen, in 3 gevallen daarvan heeft het slachthuis een boete gekregen. Maar die inbreuken zijn telkens van een heel andere orde dan de beelden die Animal Rights vanochtend verspreidde", meent de minister. In het geval van zo'n grove schending, sluit ik onmiddellijk." Vraag blijft natuurlijk of de dieren in de slachthuizen ook het onderscheid maken tussen kleine en grote overtredingen.

Federatie reageert ontgoocheld

De Federatie van Belgisch Vlees (FEBEV) is ontgoocheld na het zien van de beelden in het slachthuis van Izegem.  "We hebben al heel wat inspanningen geleverd na het vooral in Tielt. De sector heeft al meer gedaan dan de minister heeft gevraagd", zegt Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV in Terzake. 

Het feit dat er zoveel inbreuken zijn vastgesteld verklaart de federatie dan weer door te wijzen op de intensiteit van de controles. "Het feit dat een aantal slachthuizen inderdaad inbreuken hebben gepleegd, laat ons concluderen dat vanuit de toezichthouder opgetreden wordt en dat er effectief een opvolging wordt gevraagd. De controle die wordt toegepast is dan ook effectief", zegt Gore. 

Ook mogen we volgens FEBEV het werk in een slachthuis niet onderschatten: "We opereren in een slachthuis, dat is niet de meest evidente omgeving. We moeten mensen opleiden om soms in moeilijke omstandigheden met dieren om te gaan."

Videospeler inladen...

Meest gelezen