Piet den Blanken / Hollandse Hoogteimmigranten in Sicilie

11.11.11.: "Vlamingen willen af van gepolariseerde kijk op vluchtelingen en migranten "

11.11.11. , de Vlaamse Noord-Zuidkoepel, wil af van het hevige  debat rond vluchtelingen en migranten. Op vraag van de vrijwilligers is er zelfs voor gekozen om de gevoelige kwestie als campagnethema te kiezen dit jaar. We vroegen aan Algemeen Secretaris Bogdan Vanden Berghe waarom. 

11.11.11. en zijn organisaties nemen geen blad voor de mond als het op vluchtelingen en migranten aankomt. De beweging pleit voor veilige en wettige routes naar Europa en een rechtvaardig beleid. Ze kaart ook al jaren aan dat de grondoorzaken ter plaatse moeten worden aangepakt: conflict, armoede, scheve mensenrechtensituaties, klimaat...   Maar er een hele campagne aan dit onderwerp wijden, dat lijkt erg gedurfd, zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen niet ver meer weg zijn en de partij NVA alvast zegt in te zetten op identiteit en veiligheid.

"Het is allerminst onze bedoeling om zelf een partijpolitiek standpunt in te nemen", zegt Bogdan Vandenberghe. Sinds 2015 hebben we altijd onze mening gegeven. Maar nu lijkt het of de asielcrisis hier voorbij is, terwijl er nog steeds meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht zijn. Wij zien in welke omstandigheden die worden opgevangen of teruggestuurd. Dat is een structureel probleem. Daarom willen we daarover campagne voeren. "

Wat denkt de Vlaming over vluchtelingen en migranten? 

11.11.11. merkt op dat het debat over vluchtelingen en migranten steeds meer polariseert. Je vindt nog maar weinig stemmen die er een genuanceerde visie op na houden. "De negatieve framing is erg uitgesproken", en daarom wilden we weten wat de Vlaming zelf vindt", zegt Bogdan Vanden Berghe. 11.11.11. liet een steekproef uitvoeren bij ruim 1000 Vlamingen vanaf 15 jaar.  De uitslag daarvan heeft Vanden Berghe positief verrast, ook al lijken sommige vragen een beetje gestuurd te zijn naar een positief antwoord, zoals "Vorig jaar verdronken meer dan 5000 mensen op zee. Dit moet stoppen." Niemand kan daar tegen zijn en het antwoord op die vraag scoort het hoogst, met 90 %. Maar ook de vraag aan de politiek is zeer uitgesproken. 89 % van de bevraagden verwacht van onze politici dat ze correct en met de juiste cijfers praten over de vluchtelingenproblematiek. 

 

"We waren aangenaam verrast omdat het draagvlak groter lijkt dan men dikwijls laat uitschijnen."

 

Bogdan Vanden Berghe, Algemeen Secretaris 11.11.11.

Campagne moet verbinden

11.11.11. wil de vrijwilligers de straat op sturen, ook al is het zich ervan bewust dat het een complex en gevoelig thema is. "We zullen soms wel scherp zijn, maar als pluralistische partij gaan we zeker niet polariseren. Een van de belangrijke doelstellingen is om een positievere kijk te krijgen op vluchtelingen en migranten", zegt Bogdan Vanden Berghe.  Hij beseft dat vrijwilligers misschien minder geld zouden kunnen ophalen, maar dat wil niet zeggen dat dit hij het debat uit de weg wil gaan.  "als we ons verhaal brengen, een positief verhaal, met en over vluchtelingen met filmavonden en getuigenissen, dan zal dat mensen overtuigen om erin mee te gaan. Dat heb ik zelf al gemerkt bij lezingen en ontmoetingen: veel mensen hunkeren naar een positiever verhaal en een serener debat. "

 

Meest gelezen