De Backer ziet Europese sociale inspectie niet zitten

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) ziet weinig in het idee van de Europese Commissie om een aparte Europese sociale inspectie op te richten. Daardoor gaat volgens hem veel tijd verloren, die gebruikt kan worden om fraude echt te bestrijden. Wel pleit hij voor een Europese databank om fraude aan te pakken.

De Backer zegt in een persbericht het toe te juichen dat de Europese Commissie de EU-lidstaten wil helpen om alle regelgeving over sociale dumping snel in te kunnen voeren. Het idee dat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vanmorgen lanceerde in zijn zogeheten Europese "State of the Union" om een Europese sociale inspectie in te voeren,  is De Backer veel minder genegen. "Door een Europese sociale inspectie op te richten, die zelf geen controles uit gaat voeren wegens niet bevoegd, verliezen we tijd."

"De Europese arbeidsmarkt moet eerlijker, daar is iedereen het over eens", zegt De Backer. "Maar ik zie dat liever vandaag dan morgen gebeuren. " Een Europese databank, die zou kunnen werken volgens een al bestaand Belgisch systeem,  zou volgens de liberale politicus veel sneller voor resulaten kunnen zorgen in de strijd tegen sociale fraude en de inzet van goedkoper arbeidskrachten uit andere, vaak Oost-Europese landen. Volgens De Backer hebben Polen en Frankrijk daar ook al belangstelling voor getoond.

Meest gelezen