ImageGlobe

Fiets in opmars voor woon-werkverkeer: "Eerste tekenen van een modal shift"

Almaar meer mensen zoeken alternatieven voor de auto om naar het werk te gaan. In 2010 gebeurden zeven op de tien woon-werkverplaatsingen nog met de auto, vorig jaar was dat nog maar iets meer dan de helft. Vooral de fiets wint terrein: het aandeel fietsritten in het woon-werkverkeer is meer dan verdubbeld in zeven jaar tijd. Dat blijkt uit een studie van de FOD Mobiliteit in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, dat voortaan VIAS Institute heet.

De federale overheidsdienst Mobiliteit en VIAS Institute hebben het verplaatsingsgedrag van meer dan 30.000 Belgen in kaart gebracht en geanalyseerd. De grootscheepse studie loopt over 2 jaar, met definitieve resultaten volgend jaar, maar het onderdeel woon-werkverkeer is al bekend gemaakt. De laatste jaren zijn daar een paar opvallende verschuivingen.

In 2010 gebeurden zeven op de tien verplaatsingen van en naar het werk met de auto. Dat is de voorbije jaren substantieel gedaald, naar 56% vorig jaar. Mensen kiezen nu vaker voor de trein (6% in 2010, 10% in 2016) en vooral ook de fiets. Zeven jaar geleden gebeurden 7% van de woonwerkverplaatsingen met de fiets, vorig jaar was dat al 16%.

Stef Willems van VIAS Institute: “We zien de eerste tekenen van een modal shift, mensen gaan zich op een andere manier verplaatsen, minder met de auto, meer met de fiets, het openbaar vervoer of carpoolen. Die trend is nu echt ingezet.”

Mensen gaan zich op een andere manier verplaatsen, minder met de auto. Die trend is nu echt ingezet

Stef Willems van VIAS Institute

Obstakels blijven: veel fietsers voelen zich onveilig

Toch zijn er nog heel wat obstakels om nog meer mensen te overtuigen de auto in te ruilen voor de fiets. Zo geeft een groot deel van de weggebruikers aan dat ze zich onveilig voelen op de fiets en dat ze de infrastructuur niet goed en veilig genoeg vinden. En dat is niet uit de lucht gegrepen. Uit de studie blijkt ook dat tweewielers, fietsers en ook moto’s het vaakst geconfronteerd worden met gevaarlijke situaties en het meeste ongevallen hebben.

Slechts helft van mensen in de ochtendfiles zijn op weg naar werk

Tot slot nog enkele opvallende cijfers. Het woon-werkverkeer maakt maar de helft uit van het totale aantal verplaatsingen in de ochtendspits en nauwelijks een derde in de avondspits. "Er is een grotere kans dat de mensen die rond jou stilstaan op de Brusselse Ring op weg zijn naar het ziekenhuis, de sportclub of de supermarkt", zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman.

In het totale aantal verplaatsingen is woon-werkverkeer goed voor een derde, zelfs met zakelijke verplaatsingen en onderwijs bij inbegrepen.

Het aandeel van de auto voor korte verplaatsingen (tussen 1 en 2 kilometer) is de voorbije jaren sterk gedaald, van 53% in 2010 tot 32% vorig jaar. Steeds meer Belgen gaan te voet (39% tegenover 27 in 2010) en ook in het fietssegment is er een stijging.

Er is een grotere kans dat mensen rondom jou in de file (in de avondspits) op weg zijn naar het ziekenhuis, de sportclub of de supermarkt dan dat ze van het werk komen

Hajo Beeckman, verkeersanker VRT

BIVV wordt VIAS Institute

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid BIVV lanceerde ook z’n nieuwe naam. Het heet voortaan VIAS Institute. CEO Karen Genoe: “VIAS verwijst naar het Latijnse “via”, dat weg betekent, maar ook manier of wijze. Dat vat eigenlijk de kern van ons werk samen. We gaan voor gedragsveranderingen en sensibilisering daarrond, niet alleen rondverkeersveiligheid, ook rond maatschappelijke veiligheid en mobiliteit. We verbreden dus ons werkveld.”   (foto's onder: Stef Willems, Karen Genoe, Tine Vandecasteele en Arne Dormaels van VIAS Institute en onthulling nieuwe logo).  

We gaan meer doen dan verkeersveiligheid en ons werkveld verbreden

Karen Genoe van VIAS Institute

Meest gelezen