Juncker wil euro invoeren in elke lidstaat van EU, die "wind weer in de zeilen heeft"

In zijn 'State of the Union', zijn beleidsverklaring voor de Europese Unie, heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een warme oproep gedaan voor méér Europa. "We moeten een sterker en democratischer Europa bouwen met meer eenheid", zei hij. Juncker wil in elke lidstaat de euro invoeren, en de Schengenzone uitbreiden.

Met de economische crisis en de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, heeft de Europese Unie uiterst moeilijke jaren achter de rug. "Maar nu heeft Europa eindelijk weer de wind in de zeilen", was de teneur van Junckers beleidsverklaring. Het was zijn voorlaatste "State of the Union" voor het Europees Parlement in Straatsburg, want in 2019 zal Juncker geen tweede ambtstermijn nastreven. 

Volgens Juncker was de EU er lange tijd slecht aan toe, maar is er stilaan sprake van beterschap, onder meer dankzij een economische heropleving. De werkloosheid is gedaald, er zijn banen bijgekomen, en de groei is in de EU sterker dan in de Verenigde Staten. Juncker ziet dus een "window of opportunity", maar waarschuwde dat dat raam niet altijd open zal blijven. De kans op een sterker en een meer verenigd Europa moeten we tijdig zien te grijpen. 

Rob Heirbaut sprak met Juncker:

Videospeler inladen...

Euro invoeren in elke lidstaat

Méér Europa, dat was doorheen heel zijn speech het sleutelbegrip. Het Europese project ligt Juncker na aan het hart, onderstreepte hij. "Ik heb de EU altijd door dik en dun gesteund, en nooit ben ik mijn liefde verloren", zei hij, al voegde hij eraan toe dat "liefde zonder teleurstelling niet bestaat."

Juncker nodigde alle niet-eurolanden uit om de eenheidsmunt in te voeren, ook arme lidstaten als Bulgarije en Roemenië.  Beide landen moeten ook toetreden tot de Schengenzone, het gebied zonder grenscontroles. Ook Kroatië zou dat op termijn moeten kunnen doen. Juncker streeft naar een EU die tegen 2025 uit zo'n 30 lidstaten zou moeten bestaan. Kandidaat-lidstaten zijn Albanië, Servië, Macedonië en Turkije.

Een lidmaatschap van Turkije in de nabije toekomst sluit Juncker overigens uit. Volgens Juncker distantieert de regering-Erdogan zich door haar houding steeds verder van een mogelijk EU-lidmaatschap. Hij richtte zich fel tot de Turkse regering. "Laat onze journalisten gaan, en niet alleen onze journalisten", klonk het. "Stop met onze regeringsleiders fascisten en nazi's te noemen."

"Oostelijke en westelijke long"

Juncker hoopt de West- en Oost-Europese lidstaten dichter bij elkaar te brengen. "Europa moet met zijn oostelijke en westelijke long ademen, anders zal het stikken", zei hij. Hij pleitte voor een agentschap dat erop moet toezien dat de regels op de arbeidsmarkt worden nageleefd. Ook moeten producten die in het oosten worden verkocht, van dezelfde kwaliteit zijn als die in het westen.

Maar Juncker liet niet na te vermelden dat alle lidstaten de uitspraken van het Europese Hof moeten volgen, een niet mis te verstane wenk naar Polen en Hongarije.

Post-brexittop

Over de migratiecrisis herhaalde Juncker zijn lovende woorden voor Italië, dat volgens hem "de eer van Europa redt". Europa moet doorgaan met de opvang van asielzoekers die gevaar lopen, en mag geen "fort" worden, zei Juncker. Samen met de VN moet de EU de "schandalige" omstandigheden van migranten in Libië aanpakken. Juncker kondigde aan dat de Europese Commissie voor het einde van deze maand een nieuw terugkeerbeleid zal voorstellen.

Juncker pleitte ook nog voor de snelle afsluiting van een reeks internationale handelsakkoorden, onder meer met Australië en Nieuw-Zeeland.

Juncker kwam ook nog eens terug op de beslissing van de Britten om uit de EU te stappen. Hij noemde dat opnieuw "een spijtige zaak" en verwacht dat de Britten het zich zelf ook nog zullen beklagen. "Maar we gaan verder, want de brexit is niet het enige. Het is het niet de toekomst van Europa".

Op 30 maart 2019, een dag nadat de brexit voltrokken moet zijn, wil Juncker in Roemenië en post-brexittop houden. Daar moeten beslissingen worden genomen voor een "meer verenigd, sterker en democratischer Europa".

Herbekijk hieronder de reportage van Rob Heirbaut over de 'State of the Union'. Hij sprak ook met Eurocommissaris Marianne Thyssen. 

Videospeler inladen...

Meest gelezen