15 jaar na datum moeten landbouwers overheidssteun voor gekkekoeienziekte terugbetalen

De overheidssteun die de Belgische boeren begin jaren 2000 hebben gekregen voor de kosten die ze maakten voor het opsporen van de gekkekoeienziekte, is strijdig met de Europese regels.  Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld.  De Belgische staat moet nu een bedrag van ongeveer 6,6 miljoen terugvorderen bij de betrokken landbouwers.

In de strijd tegen BSE of gekkekoeienziekte werden boeren in 2001 verplicht BSE-tests uit te voeren bij hun runderen. De Belgische overheid besliste om de landbouwers te vergoeden voor de kosten die zij maakten voor het opsporen van BSE. De kosten voor de tests werden door de overheid geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

Maar dat Belgische steunmechanisme zou in strijd zijn met de Europese regels rond staatssteun. De Europese Commissie heeft ons land daarvoor in het verleden al meermaals op de vingers getikt en krijgt nu gelijk van het Europees Hof van Justitie.

Het hof bevestigt in zijn arrest dat de maatregel "in strijd is met het EU-recht" en dat er dus sprake is van ongeoorloofde staatssteun. België moet dus 6,6 miljoen euro terugvorderen bij de betrokken landbouwers, al is dat zo lang na het uitbetalen van de steun natuurlijk niet evident.

Meest gelezen