Aantal inschrijvingen aan technologische richtingen stagneert

Aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten hebben zich voorlopig 7.357 generatiestudenten ingeschreven voor een technologische richting. Vorig jaar waren er rond deze tijd  7.399 inschrijvingen. Het einde van 5 jaar stijging?

Het tekort aan ingenieurs en ICT'ers is een oud zeer voor het bedrijfsleven. Agoria, dat de technologische sector vertegenwoordigt, schat dat er in ons land zowat 9.000 vacatures zijn voor ICT-functies en ruim 5.000 voor ingenieurs. Wie afstudeert uit een technologische richting moet dus zelden lang op zoek naar werk. Maar die goede vooruitzichten vertalen zich niet direct in een stijgend aantal inschrijvingen voor de betrokken richtingen. Integendeel.

In het academiejaar 2012-2013 waren er volgens Agoria 6.500 inschrijvingen in technologische richtingen zoals Burgerlijk en Industrieel Ingenieur en masters Informatica. Sindsdien ging het aantal omhoog. Vorig jaar waren er rond deze tijd 7.399 generatiestudenten. Bij de start van het academiejaar waren dat er 9.047. Generatiestudenten zijn studenten die zich voor het eerst inschrijven voor het hoger onderwijs.

Mensen zien technologische richtingen als weinig boeiend of maatschappelijk relevant.

Peter Demuynck, Agoria

"Het ziet er niet naar uit dat we het cijfer dit jaar gaan overtreffen", zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. De belangrijkste reden is volgens Demuynck een foute perceptie bij het grote publiek. "Ondanks alle inspanningen van de overheid en het bedrijfsleven zien heel wat mensen technologische studierichtingen als weinig boeiend of maatschappelijk relevant."

Vrouwen gezocht

Agoria wil de perceptie rond technologische richtingen veranderen en doet daarvoor ook een beroep op vrouwen. Voorlopig hebben zich maar 827 vrouwen ingeschreven in technologische richtingen tegenover 6.350 mannen. Daarnaast ziet de technologiefederatie een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, de bedrijven en het onderwijs.

Technologie, wetenschappen en wiskunde zijn het nieuwe Latijn. 

Peter Demuynck: "Het basisonderwijs moet kinderen spelenderwijs stimuleren om hun talent te ontwikkelen. En scholen moeten samenwerken met bedrijven omdat ook leraren niet altijd vertrouwd zijn met technologie." De slimmere leerlingen automatisch naar het Latijn loodsen, noemen ze bij Agoria voorbijgestreefd. "Waarom geen wetenschap of techniek kiezen?"

Ook in het secundair onderwijs wil de technologiefederatie een sterke nadruk leggen op nieuwe vormen van leren. Peter Demuynck: “Ik denk onder meer aan duaal leren. Dat moet een volwaardige vorm van onderwijs worden en geen opvangnet voor leerlingen die schoolmoe zijn." Agoria ziet ook veel voordelen aan interactief onderwijs. "Als jongeren de technologie gaan gebruiken, beseffen ze veel meer het belang ervan."

Voor het hoger onderwijs mikt de technologiefederatie eveneens op interactie en samenwerking met bedrijven. Maar de belangrijkste boodschap is toch wel dat leren niet stopt met het behalen van een diploma. Leren voor het leven, is volgens Agoria minstens even belangrijk.

"Aandacht vestigen op maatschappelijke meerwaarde"

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat er al grote stappen vooruit zijn gezet. "Het is heel belangrijk dat wetenschap en techniek in het lager onderwijs een apart leergebied geworden is. Het zal van belang zijn dat de aadacht voldoende wordt gevestigd wordt op de maatschappelijke meerwaarde ervan."

Meest gelezen